Annons

Förskolan i fokus hos nämnden

När utbildningsnämnden sammanträdde i går hade man flera frågor rörande förskolan att ta ställning till.  Mullvadarna och Landskronas Lek & Lärförskola flyttar båda till nya lokaler.
Mullvadarna som idag håller till på Erikstorpsvägen flyttar till nya lokaler sidan om badkolonin i Lill-Olas samtidigt planerar Lek & Lärförskolan för en flytt av sin förskola till lokalerna som tidigare inhyst  Allt i Gläntan.  Med anledning av flytten har nämnden beviljat en utökning av antal barn från 40 till max 80, berättar nämndens ordförande Lisa Flinth (FP).

Behovet av förskoleplatser i Landskorna har varit skriande under ett par års tid.
– En ny förskola, Äventyrsförskolan, med planerad start till sommaren 2014 beviljades tillstånd för 36 barn under förutsättning att man hittar en lokal som uppfyller lagens krav, säger Lisa Flinth och berättar att planering för en stationsnära förskola med plats för cirka 100 barn är i full gång.
– Här ser vi gärna en pedagogisk inriktning mot matematik. I planeringsstadiet finns det en ambition om mer generösa öppettider än de nu gällande för att kunna tillgodose långpendlare och skiftarbetares behov. Ambitionen är att minst en av småbarnsavdelningarna och en syskonavdelning ska bedrivas som engelskspråkig. 

Annons
 

Därtill kan nämnas att den kommunala förskolan Hackebacken med plats för 100 barn invigs efter årsskiftet.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser