Annons

Gullstrand svårt mögelskadat

Nu är utredningen klar gällande fukt- och mögelskadorna i skollokalerna på Guldängen, det vill säga före detta Gullstrandskolan. Svaren på proverna visar att omfattningen av fukt och mögel är så stor att saneringen kommer att ta över ett år. Mycket pekar på att det kommer att bli mycket kostsamt och en rivning av hela eller delar av fastigheten kan inte uteslutas.
– Jag har inte sett utredningen i detalj men det står helt klart att det inte kommer att bedrivas någon verksamhet i lokalerna under 2014, säger Thomas Lehrecke, chef på teknik- och serviceförvaltningen.
– Vi kommer nu att studera utredningen och det ska vara klart om en månads tid. Sedan ska vi presentera allt för teknik- och servicenämnden som tar beslut om vad som ska göras. Frågan är hur dyrt det blir med en sanering och renovering. Även om jag inte tror på en rivning så kan det inte uteslutas, berättar han.

På utbildningsförvaltningen påstår man att ingen av eleverna eller de anställda tagit skada av möglet eller fukten.
– Inte vad jag vet i alla fall. För några år sedan klagade några i personalen på rinnande ögon och huvudvärk. Då undersökte vi byggnaden och hittade fukt vilket åtgärdades med följd att problemen försvann. Nu fick vi nya signaler på samma symptom och gjorde en ny undersökning och det är den som nu visat att det inte kan bedrivas verksamhet i byggnaden under 2014, säger Mattias Wald vid Landskrona stads utbildningsförvaltning.

Annons
 

Beslutet betyder att gymnasiesärskolan, vuxenutbildningen och kulturskolan kommer att fortsätta sin verksamhet i de alternativa lokalerna som de har idag.
– Dagens alternativa skollokaler har fungerat väl. Ersättningslokalerna kan användas även fortsättningsvis. Nu när vi vet att undervisningen kommer att bedrivas där under längre tid kommer utbildningsförvaltningen tillsammans med stadens fastighetsansvariga att gå igenom hur dessa ska kompletteras och utökas, säger Mattias Wald vidare.

Skulle den nu utlokaliserade skolverksamheten hitta tillbaka så kan man från förvaltningens sida inte säga exakt hur stor del av byggnaden som skulle behöva tas i anspråk.
– Det är svårt att svara på hur många procent av byggnaden vi skulle använda men det är en stor del. Dock inte hela. Det skulle bli luftigt, säger Mattias Wald och utesluter inte att delar av byggnaden kan komma att rivas istället för att renoveras, speciellt med stadens lokaloptimeringar i åtanke.
– Det är ju inte vår förvaltning som avgör men det låter inte helt omöjligt att så blir fallet, avslutar han.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser