Annons

Chans att upplev morgondagens

I dagarna avslutas första årets arbete med Kulturskolans kompositionsprojekt. Efter ett långt efterarbete så är den inspelade CD:n, ”Send your love”, klar. Totalt har det tagit ett drygt skolår att genomföra arbetet. Vi fick en pratstund med skolans pianopedagog Yvonne Pettersson som initierade projektet och också har drivit det.

Hur föddes tanken på projektet?
Den uppstod för flera år sedan då vi genomförde en projektvecka på Kulturskolan när alla pianoelever fick spela in sin repertoar på CD. Jag tänkte att nästa steg skulle kunna vara att de skulle spela in sina egna kompositioner eftersom jag redan då hade elever som skrev egna pianostycken och sånger.

Annons
 

Vilka ambitioner utöver inspelningen har du haft med projektet?
– Att eleverna upptäcker sin egen förmåga att skapa och vilken glädje de har av att vara kreativa.  En annan intention har varit vikten och värdet av att spela och sjunga tillsammans.
Men också att utveckla förmågan att ackompanjera sig själv.
I nästa steg kan projektdeltagarna inspirera andra elever till att de också kan.
 
När startade projektet?
Hösten 2012 startade jag en ensemble där vi enbart jobbade med eget material.

Hur ofta har ni träffats?
– Vi träffades 1- 2 gånger i veckan och en del helger med inspelningsarbete.

Hur många elever har deltagit?
– Det var 12 elever som deltog i projektet, den yngsta var 10 år och den äldsta 17 år

Hur har arbetsprocessen sett ut?
Alla pianoelever jag har och som hade intresse av att komponera fick prova på det mer målinriktat än tidigare. En del arrangemang har eleverna gjort själva. Andra har jag arrangerat. Vi har provat oss fram med olika stäm- och ackompanjemangsidéer. Det var en process som pågick ända fram till sista inspelningsdagen.  

Vilka erfarenheter bär du med dig från projektet?
– Det var elever som inte hade en aning om att de kunde komponera som gjorde mycket fina pianokompositioner och sånger. En elev hade haft ungefär fyra lektioner när hon kom med en fantastiskt fin sång över en ackordföljd på  fyra ackord.

– Processen har varit lärorik och gett oss mycket erfarenhet. I och med att vi gjorde det mesta själva. Allt från komposition, arrangering, inspelning och layout på skivomslaget osv. Arbetet har gett oss insikt om våra möjligheter och begränsningar. En bra lärdom för framtiden.

– Inspelningstekniskt finns det mycket övrigt att önska. Eftersom det var liveinspelning kunde vi inte radera det som inte fungerade. Alla elever var fantastiska i sitt tålamod, engagemang och med sin vilja att göra det så perfekt som möjligt. Nästa gång är vårt mål att satsa på en mer professionell inspelningsteknik så vi inte behöver göra alla omtagningar. För även om processen gett oss mycket glädje, sammanhållning och erfarenhet har det också varit en tuff resa. Eleverna har verkligen gjort sitt allra yttersta för att ro detta i land med ett bra resultat.  

Har allmänheten möjlighet att live lyssna till de inspelade låtarna som finns på CD:n?
Vi har under resans gång framfört sångerna vid Kulturskolans konserter under våren. Redan ikväll  kl.19.00 på Kulturnatten framförs delar av materialet på Konsthallen samt nya pianostycken och sånger av pianoeleverna. En del av materialet kommer nog att framföras vid höstens övriga konserter.

Slutligen, finns det planer på en fortsättning? 
– Tyvärr hann inte allt material bli färdigt till denna skiva så vi hoppas att kunna producera en ny skiva framöver. Dessutom fortsätter eleverna att komponera så det finns goda förutsättningar för en fortsättning.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser