Annons

Landskrona Direkt utkörda från informationsmöte

När Länsstyrelsen igår var på plats i Lill-Olas för att kontrollera i vilken utsträckning den fridlysta större vattensalamandern tar skada av bygget av en ny camping samt flytten av 15 stugor, så ansåg  Landskrona stads kommunekolog Olle Nordell att pressen ej skulle få närvara när parterna träffades.

Landskrona Direkt som var enda media på plats kördes ut ur den byggbod som Olle Nordell lånat för tillfället.

Hur kommer det sig att vi inte fick lyssna när ni träffades?

– Vi måste få ha kommunala möten utan att pressen närvarar, svarade han.

Annons
 

Det rörde väl sig om en ren informationsträff och det var ju knappast du som kallat till mötet. Dessutom hade initiativtagaren, det vill säga anmälaren bett oss närvara.
– Det är politik. Det kan inte jag kommentera. Det var jag som sammankallade mötet med Peter Stoltz och Gustav Montelius (Länsstyrelsen), och jag tyckte att det var lämpligt att Bjarne Andersen var med så han kunde förtydliga sin anmälan.

Inte heller när vi påtalade att vi på inget sätt tänkte ställa frågor under mötets gång utan enbart lyssna och anteckna vad de olika parterna la fram för ståndpunkter gav Olle Nordell med sig.
 – Det är  ett internt möte, menade han.

På en rak fråga till övriga parter om det var okej att Landskrona Direkt avlyssnade mötet fanns inga invändningar. Dock valde vi att vänta utanför för att sedan följa med när Bjarne Andersen vallade sällskapet runt på området.

Enligt såväl Bjarne Andersen som Alinda Zimmander kan hemlighetsmakeriet ha rört omfattningen på den utredning som bifogats detaljplanen för området. Något Alinda Zimmander även gav uttryck i artikeln nedan.
– Alinda Zimmanders tolkning av mitt svar om utredningarna är fel. Jag menar att frågan om groddjur och salamandrar är tillräckliga utredda och beaktade i detaljplanearbetet. Dock har det inte gjorts så stora och omfattande utredningar som socialdemokraterna krävt när det gäller insekter och salamandrar. Kostnaderna hade varit svåra att motivera. Angående stenröset så var det typ stor gatsten som legat på plats i cirka ett år, säger han idag,

I övrigt känner jag området tämligen väl då jag arbetat med inplantering av grönfläckig padda norr om golfbanan i snart 20 år. Salamandrar och andra groddjur är som mest rörliga på land under natten och då gärna i fuktig/regnig väderlek.

Frågan är vilken öm tå, begraven hund eller dold agenda som pressens skulle hållas utanför. Hur står det till med öppenheten kring investeringarna i Lill-Olas?


Frågan kvarstår, vad var det som inte tålde offentlighetens ljus?

Läs mer: Länsstyrelsen på blixtutryckning i Lill-Olas

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser