Annons

Landskronaskolor med i stor enkätundersökning

Skolinspektionens stora enkätundersökning, Skolenkäten, drogs nyligen igång och ger 60000 elever, 100000 föräldrar och 25000 som jobbar i skolan möjlighet att säga sin mening om sin skola. Enkäten är ett underlag inför den regelbundna tillsyn av 1300 skolor, fristående och kommunala, som myndigheten planerar att starta under våren 2014. En av de 49 städerna som ingår i undersökningen är Landskrona.

Skolenkäten är ett komplement till de intervjuer och annan materialinsamling som Skolinspektionen gör vid en regelbunden tillsyn. Enkäten tar upp frågor om områden som kan vara svåra att läsa sig till eller observera på plats. Frågorna till eleverna handlar till exempel om hur man upplever tryggheten och delaktigheten på sin skola, hur undervisningen fungerar och om man får den hjälp man behöver.
Vi vet att våra intervjuer på plats inte alltid ger en fullständig bild av läget på en skola. Skolenkäten är ett sätt att nå elever som annars är tysta. Enkäten ger också föräldrar möjlighet att ge sin syn på hur skolan fungerar. På så vis får vi en bredare bild av hur en skola fungerar i praktiken, säger Ann-Marie Begler.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser