Annons

Vänsterpartiet frågar om romer

I en interpellation ställer Vänsterpartiets gruppledare Henning Süssner Rubin ett antal frågor till Jan Allan Beer (FP), ordförande i Landskrona stads individ- och familjenämnd. Han undrar vad man gör för att stadens romer inte ska hamna i kläm då den nya uthyrningspolicyn, som vi skrivit om tidigare, börjar användas i stor skala.
– Romer är utsatta för en strukturell marginalisering, vilket yttrar sig inte minst i ett antal sociala problem som är förknippade med i genomsnitt sämre utbildning än majoritetsbefolkningen, långvarig arbetslöshet och fattigdom för många romer i vårt land. I och med detta kommer många romer att påverkas av Landskrona stads nya “uthyrningspolicy“. Denna policys uttalade målsättning är att “bromsa upp negativ inflyttning“ till Landskrona, det vill säga inflyttning av personer som saknar ett fast förvärvsarbete eller som på annat sätt anses vara oönskade, säger Henning Süssner Rubin och hävdar att man naggar i kanten på vad som är tillåtet.
– Romer är en av Sveriges fem nationella minoriteter och åtnjuter i och med detta särskilda rättigheter enligt Europakonventionen och lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Romer hör dock också till de befolkningsgrupper i vårt land som är mest utsatta för öppen diskriminering, vilket inte minst avslöjandet om att Skånepolisen på ett förmodligen olagligt sätt registrerar romer i ett register visar med obehaglig tydlighet. Jag vill därför passa på att ställa några frågor om det arbete som görs i Landskrona för att stödja den romska minoriteten, säger vänsterpartisten.

Henning Süssner Rubin undrar följande:
• Har Individ- och familjenämnden en uppfattning om hur många människor som hör till den romska minoriteten lever i vår kommun?
• Finns en övergripande plan, ett program eller en avsiktsförklaring för arbetet med de nationella minoriteterna i allmänhet och den romska minoriteten i synnerhet?
• Hur arbetar din nämnd för att informera personalen om de nationella minoriteternas särskilda rättigheter?
• Hur arbetar man konkret för att undvika att den romska minoriteten utsätts för diskriminering i Landskrona?
• Hur arbetar man konkret för att säkerställa att den romska minoriteten, särskilt barn och ungdomar, får stöd för bevarandet av sin kulturella identitet?
• Hur garanteras att romer i vår stad har möjlighet till inflytande i frågor som berör dem?
• Jobbar din nämnd för att utesluta att den romska minoriteten i praktiken drabbas av den hyrespolicy som bl a Landskrona stadsutveckling AB ska tvinga på kommunens hyresvärdar?

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser