Annons

Torkild Strandberg kallar till extra polismöte

Torkild Strandberg är ordförande i polisnämnden Skåne Nordväst och han har imorgon onsdag kallat till ett extrainsatt sammanträde för nämnden, med anledning av medias granskning av polisens arbete med att bekämpa brott i nära relationer.

En internrapport har gjorts där den nordvästskånska polisens utredningsmetoder gällande närmare 200 ärenden i kategorin brott i nära relationer, har granskats. Efter detaljstudier av 191 nerlagda utredningar hittades en rad brister.
– Polisen ska vid polisnämnden både informera om sin syn på granskningen av det egna arbetet, och delge hur de kommer att gå vidare med rapportens resultat, menar Torkild Strandberg och fortsätter.
– Det är betydande brister som synliggjorts i polisens utredningsarbete. Detta riskerar att kraftigt minska medborgarnas förtroende för polisen. Dessutom drabbas brottsoffren som redan befinner sig i en utsatt situation. Att bekämpa brott i nära relationer är en av polisens viktigaste uppgifter. Våld mot kvinnor och barn har av landets polismyndigheter utsetts till ett fokusområde, säger han.

Annons
 

Enligt polisområdeschef Tommy Sverngard bygger medias uppgifter på en rapport ”Egenkontroll avseende handläggning av Brott i nära relation vid PONV” (Polisområde Nordväst reds anm) som presenterades i februari i år. Efter detta ska redan åtgärder ha gjorts.
– Efter egenkontrollen har rutiner förtydligats och personalförändringar har skett. Även samverkan med åklagarkammaren i Helsingborg har fördjupats. Jag ser fram emot att för nämnden presentera vilka steg vi tagit de senaste ett och ett halvt åren, säger Tommy Sverngard.
Han vill också kraftigt understryka att det är PONV själva som begärt att granskningen skulle genomföras.
– För att se effekterna av genomförda åtgärder har en planerad uppföljning av ärendehandläggningen avseende brott i nära relation påbörjats och genomförs av företrädare för kriminalenheterna i Mellersta och Södra Skåne. Detta garanterar också en viktig objektivitet, avslutar han.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser