Annons

Omtvistade visioner visas på museet

I anslutning till utställningen Ritat på Landskrona museum kommer företrädare för stadsbyggnadsförvaltnignen i Landskrona och berättar om framtiden – vision 2063 i museets filmsal på torsdag klockan 18.30.

I anslutning till arbetet med den kommunomfattande översiktsplanen har stadsbyggnadsförvaltningen tagit fram underlagsmaterial kring en fast Öresundsförbindelse i form av en tågtunnel mellan Landskrona och Köpenhamn. Förvaltningen har också formulerat hur en strategi för hur en ny stadsdel i södra Landskrona kan växa fram och det är resultatet av dessa visioner som kommer att presenteras.

Annons
 

Läs även:

  • Köpte önskedrömmar för halv miljon
  • Kommunledning ovetande om framtidsvisionen 2063
  • Orealistisk framtidsvision anser miljöchef
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser