Annons

Teståk bil med vattenånga som enda utsläpp

Som vi tidigare berättat blir det en temadag kring vätgas och bränsleceller på Hotel Öresund den 2 oktober. Nu erbjuds allmänheten att provåka elbil i anslutning till dagen.

Region Skåne och Malmö stad har båda arbetat strategiskt och målmedvetet för att bli tidiga användare av den lovande energitekniken vätgas och bränsleceller. Resultatet är nu synligt, två nollemissionsfordon inköpta och ett på gång samt en tankstation för vätgas under upphandling.

Annons
 

I Landskrona och flera andra skånska kommuner finns ett uttalat politiskt intresse för att engagera sig i utvecklingen av vätgas.  Användandet av vätgas och bränsleceller bidrar inte bara till en minimering av klimatpåverkan, betydligt bättre luftkvalitet och energieffektivisering, utan även till nya affärsområden som uppstår i samband med att tekniken når marknaden.

Interregprojektet Next Move, genom vilket de skånska bränslecellsbilarna och tankstationen införskaffas, finns på plats i Landskrona för att erbjuda mötesdeltagare och allmänhet provturer i de än så länge ovanliga bilarna.
– Kom och upplev framtidens fordon, uppmanar Jenny Segersten, kommunikatör, Vätgas Sverige/Next Move.

Bilarna är eldrivna och har en räckvidd på närmare 60 mil. Både säkerhet och komfort är minst lika hög som i en vanlig fossildriven bil.

Arrangörer av temadagen är Skånes miljö och hälsoskyddsförbund i samarbete med Kommunförbundet Skåne, H2Skåne, Vätgas Sverige och Region Skåne.

Läs mer: Direkten testar elbil

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser