Annons

Kommunledningen vill se en mer

Landskrona stads service till näringslivet får grönt av företagarna, åtminstone tolkar kommunledningen Sveriges kommuner och landstings undersökningen Insikt på detta vis. På en punkt är det dock lite sämre ställt menar företagarna och det är bemötandet från miljöförvaltningen något det nu ska bli ändring på.

Samtliga kommuner i nordvästra Skåne kom gemensamt överens om att delta i Insikt som för andra året genomförs på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting.  En enkät har skickats ut till alla företagare som under 2012 varit i kontakt med Landskrona stad inom någoteller några av de fem myndighetsområdena.  287 företag svarade vilket ger en svarsfrekvens på drygt 63%.
– Landskrona ska präglas av tillväxt och utveckling. Då är det avgörande att medborgare och företag bemöts på ett professionellt och effektivt sätt. Mätningen ger på fler områden väldigt bra resultat, medan den indikerar att miljösidan har mycket att jobba med, säger Torkild Strandberg (FP), kommunstyrelsens ordförande.

Annons
 

Just miljö- och hälsoskydd är det myndighetsområde som väger tyngst i undersökningen.
Kan du se att miljöförvaltningen brister i sin utövning?
– Jag kan konstatera att undersökningen tydligt visar att miljöförvaltningens bemötande gentemot de lokala företagen kan utvecklas och förbättras, svarar han.

Hur kommer man tillrätta med brister i bemötande?

– Den nye miljöchefen har ett uppdrag från politiken att arbeta med förvaltningens arbetssätt och attityder, och att ”närma” förvaltningen till både företag och medborgare.

Det har genom åren framkommit önskemål från just miljöförvaltningen om att utöka styrkan för att klara av sina skyldigheter. Frågan är då om förvaltningen inte bör bli större för att klara av sina uppgifter?
– Jag tror att förvaltningen i stort är rustad att klara de arbetsuppgifter som den har, säger Torkild Strandberg.

Företagare har i undersökningen bedömt att stadens arbete med bygglov och markupplåtelse, handläggning av serveringstillstånd samt brandtillsyn som är gott. Högsta poängen får Landskrona för sitt arbete med markupplåtelse.
Resultatet visar att staden arbetar mycket bra med näringslivsfrågor. Jag har bett berörda förvaltningschefer ta fram ett åtgärdsprogram för att ytterligare lyfta servicen till befintliga och kommande företag i staden. Där har miljöförvaltningen en stor utmaning framför sig, säger stadsdirektör Susanne Öström.

Torkild Strandberg gör i stort samma bedömning som stadsdirektören, att kommunen arbetar mycket bra med näringslivsfrågor.
– Det finns mycket som fungerar bra, precis som undersökningen indikerar. Men det finns självklart mycket mer att göra. Målet med verksamheten är att bidra till en starkare tillväxt i Landskrona.

Tittar man närmre på undersökningen ser man att Landskrona vid en jämförelse med jämförbart stora kommuner hamnar på 45:e platsen av 56. Enligt SKL är det så man ska se på undersökningen, hur ser du på det?
– I undersökningen har 16 av Skånes 33 kommuner deltagit. När det gäller markupplåtelse får vi en förstaplats, när det gäller bygglov en andraplats, serveringstillstånd en femteplats och brandtillsyn en åttondeplats i Skåne. Alla dessa resultat är bra, och visar att det är något respektive förvaltning jobbar aktivt med. När vi kommer till miljötillsyn kommer vi näst sist i Skåne, och detta måste vi göra något åt, återkommer Torkild Strandberg till.

I Skåne saknas som sagt hälften av kommunerna i undersökningen och ungefär likadant ser det ut i landet som helhet.
– Undersökningen är ganska ny, och växer för varje år. Det är självklart så att kvaliteten växer med undersökningen, medger han.

Avslutningsvis, var i processen ligger staden när det gäller rekryteringen av en ny näringslivschef?
– Stadsdirektören ser för tillfället över Stadsledningsfunktionen. Där ingår stadens näringslivsorganisation. Rekryteringen av chef påbörjas under hösten, avslutar Torkild Strandberg.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser