Annons

Stadsutvecklingsbolag jagar oseriösa fastighetsägare

Nu har Landskrona Stadsutveckling AB presenterat den uthyrningspolicy som man vill att fastighetsägarna i centrum och på Öster ska underteckna. Om de skriver på så förbinder de sig att se till att deras blivande hyresgäster kan betala för sig. Det är dock inget glasklart avtal som hyresvärdarna förväntas skriva på. Bland annat står det i första stycket att avtalet är en viljeförklaring och alltså inget tvång. Samtidtig skriver de under på att de ”godkänner och förbinder sig att följa uthyrningspolicyn”.
– Vi måste bromsa inflyttningen till området. Därför håller vi fast vid vår uthyrningspolicy, säger Christian Alexandersson, vd i Stadsutvecklingsbolaget.
– Vi vill helt enkelt se vilka vi har med i båten på det här, vilka som strävar efter samma mål, fortsätter han.

De oseriösa fastighetsägare som inte vill skriva under avtalet kommer att bli synade i sömmarna, allt för att se till att de inte missköter sig.
– Vi kommer att samarbeta med miljöförvaltningen, räddningstjänsten och stadsbyggnadsförvaltningen för att sätta press på oseriösa hyresvärdar. Målet är att de ska kunna göra en anmälan till hyresnämnden, något som tidigare bara har kunnat göras genom kommunfullmäktigebeslut.

Annons
 

Enligt Landskrona Stadsutveckling AB:s ordförande Kenneth Håkansson kommer man inte att jaga eventuella fastighetsägare som sköter sig men som trots det inte vill skriva under på uthyrningspolicyn.
– Sköter man sina fastigheter så har vi inga synpunkter, intygar han.

I det första skedet kommer Landskrona Stadsutveckling att prioritera två områden i sitt arbete med att förändra i centum/Öster. Först vill de bromsa inflyttningen och den omflyttning som sker i de aktuella områdena och sedan är det att komma åt oseriösa fastighetsägare.
Exakt hur många fastighetsägare det rör sig om vet inte Christian Alexandersson.
– Det rör sig kanske om en handfull aktörer och ett tiotal mindre fastigheter. Den värsta har 12-14 lägenheter. Kan vi få särskild förvaltning eller tvångsförvaltning av ett par tre av dessa så tror jag att de andra oseriösa lämnar, säger han.

De fastighetsbolag som ingår i Landskrona Stadsutveckling AB äger cirka 70% av lägenheterna på Öster och i centrum. De flesta av de övriga fastighetsägarna är också seriösa.
– Det är bara en liten klick som inte bryr sig, intygar Christian Alexandersson.

Även samarbetet mellan individ- och familjeförvaltningen och fastighetsägarna kommer att intensifieras.
– Syftet är att få de som verkar och bor i Landskrona att gå mot ett förstahandskontrakt. Detta ska ske genom samråd mellan förvaltningen och hyresvärden men ytterst är det de sistnämnda som tar det slutliga beslutet om det ska bli ett förstahandskontrakt eller ej.

Såhär ser minimikraven ut för att hyra en lägenhet av fastighetsägare som skrivit under uthyrningspolicyn.

  • För att teckna hyresavtal måste du ha fyllt 18 år.
  • Inkomst ska kunna styrkas, hyran bör högst uppgått till en tredjedel av bruttoinkomsten. Som inkomst räknas förvärvsinkomst, studiemedel, arbetslöshetskassa, inkomst av kapital och pension.
  • Kreditupplysning ska ske innan kontrakt undertecknas för bedömning av betalningsförmåga.
  • Inga oreglerade hyresskulder ska föreligga.
  • Sökande ska visa på god hyressed, genom att inte vara föremål för anmälningar gällande störande beteende eller misskött bostad. Med anledning av detta ska referenser inhämtas från tidigare boenden, referenser äldre än två år godkänns inte.
  • Antalet personer som ska bo i lägenheten ska vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek och planlösning. Antal boende i lägenheten bör inte överskrida två personer per sovrum.
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser