Annons

Planer smids för Lill-Olas

Redan har schaktmaskinerna hunnit med en hel del markarbete vid den kommande campingen  i Lill-Olas. I förra veckan hörde ett par motionärer av sig till Landskrona Direkt och menade att motionsspåret antagit nya former och nu var att likna vid en hinderbana, detta utan att någon information fanns att uppbringa längs spåret om var man skulle jogga eller promenera istället. Detta faktum var något som även moderaten Marko Huttunen påtalade i fullmäktige när den nya campingplatsen igår var uppe till diskussion.
– Rekreationsområde är en bristvara i Landskrona, sa han och visade en mobilkamerabild från motionsslingan i Lill-Olas där man kan se att hinder fanns utplacerade.

Trots att detaljplanen för området igår åkte på återremiss från fullmäktige så är flera bygglov redan beviljade och markarbetet är på sina ställen långt gångna. Motionsspåret som slingrar sig genom området var under förra veckan avgrävt på sina ställen och rödgula bommar från teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen fanns utplacerade.
– Detta är under all kritik. Motionsspåret ska vara öppet för allmänheten, ansåg Marko Huttunen.

Annons
 

Landskrona Direkt vände sig till Tom Sörensson, verksamhetsutvecklare på fritidsförvaltningen för att höra vad som sker just nu ute i Lill-Olas.
–  Vi är överens med camping- och stugbybolaget om en mindre omläggning av motionsspåret vid övergången Lill-Olas väg, in i stugbyn.  Tillsvidare, gäller den vanliga sträckningen, säger han väl medveten om att man nu rotar och anlägger i varenda hörna på området.
– Jag kan tänka mig att man glömmer konsekvenserna för besökare på spåret. Jag har inte fått någon info om avstängningar, säger han men lovar att omgående kontakta ansvariga för att reda ut problemen.
– Rent praktiskt, är åtgärden kanske nödvändig, men då borde vi informera eller, alternativt lösa det på annat sätt.

Det belysta motionsspåret förlängdes lagom till sommaren ut mot ”Vita husen”  i Sandbergen och mäter nu sammanlagt fyra kilometer om man tar sig hela rundan.
 – Under våren la vi också om vandringsleden så att den nu går bakom husen på grund av att trafiken ökat så markant, att de boende inte fick någon ro och vila.

Efter att ha kontrollerat varför motionsspåret varit avspärrat återkommer Tom Sörensson och berättar att man förra veckan grävde för avlopp där.
För tillfället är inget på gång. Spåret ska nu vara öppet som vanligt. Men om ett par veckor görs förändringen i sträckningen.

Den gamla servicebyggnaden är på gång att rivas och snart är det aktuellt att påbörja uppförandet av den nya och större receptionsbyggnaden på samma plats.
– Därav omläggningen av spåret i stugbyn, förtydligar Tom Sörensson.

Det som pågår öster om Lill-Olas väg är mark- och ledningsarbete, både för den nya campingen och de stugor som ska flyttas för att ge mer plats för nya campingen.
Samtidigt har tre mindre stugor flyttats till tomten för badkolonin, och snart flyttas också en del av gamla Lägergården till samma plats.
– Här ska förskolan ”Ur och skur” inrymmas, säger Tom Sörensson och berättar vad som är på gång strax bredvid DHR-stugan.
– Här pågår projektering av en ny strandmästarstuga. Det blir vår nya personal- och förrådsbyggnad för stränderna.

Fritidsförvaltningens ansvarsområde ligger  väster om Lill-Olas väg och av förklarliga skäl är det området som Tom har fokus på att utveckla.
Närmast vill vi förlänga och förbättra linjen söder om nya bryggan mot ”surhålet” vid fortet. Vi tänker söka tillstånd hos Länsstyrelsen om att, fylla ut sankområdet, lägga ny sand, skapa fler grönytor och göra området tillgängligare. Norr om bryggan fräschar vi upp stranden genom att, ta bort spåren från den gamla cykelvägen.

På badkolonins västra tomthalva mot havet, planeras för en klätterpark mellan träden.
– Men vi ser också gärna havskajaker, snorkelleder, vattenlek, krabbfiske med mera på denna plats i framtiden. Det finns redan ett förslag som också innehåller grillplats, infotavla om livet i havet och en viss ombyggnad av handikappbryggan. Skolan är positiv till idén, och vi hoppas att arbetet med en ny mötesplats börjar till våren, avslutar Tom Sörensson och gissar att arbetet kommer att ske etappvis under två, tre år.


Badsäsongen är över för de flesta av oss även om nya bryggan i Lill-Olas erbjuder bad året runt numera.


Arbetet med att förbereda för den nya campingen är i full gång.


Tre av fyra ”Ur och Skur” stugor är på plats vid badkolonin.


Fikapaus i campingbygget.


Ett träd har fått ge vika för en ny väg.


Den gamla servicebyggnaden och bastun ska ersättas av en ny receptionsbyggnad innehållande spa, butik, servering, rum för cykeluthyrning samt diverse kontorsutrymme och förråd.


Hösten har nått Lill-Olas och skarvarna slänger lystna blickar mot träden på campingplatsen.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser