Annons

Markavtal om höghus får vänta

Första punkten på dagordningen vid gårdagens kommunfullmäktige gällde ett markreservationsavtal mellan Landskrona stad, HSB Landskrona och Midroc AB gällande tidigare Kumlatomten där avsikten är att uppföra en höghus på max 15 våningar med ett äldreboende i nedre halvan av huset.
  – Här sammanförs två behov. Genom ett offentligt och privat samarbete får man till stånd ett äldreboende samt bostäder där marknaden inte av egen kraft och egna meriter klarar av detta,sa kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (FP) och menade metoden kanske inte var traditionell men på inget sätt unik i Landskrona.
 Som vi tidigare berättat har man från omsorgsförvaltningen tittat på möjligheten och där räknat fram att det skulle krävas ett tillskott på åtta miljoner i deras budget om planerna förverkligas.
Alinda Zimmander (S) hade synpunkter på vilket ingångsvärde man haft när frågan kommit fram och var tveksam till om äldreperspektivet fått styra.
Det finns även forskning som säger att dementa inte ska bo i höghus, poängterade hon och yrkade på att återremittera förslaget till omsorgsnämnden för att det där låta granska förslaget ur ett äldreperspektiv och redogöra på vilket sätt förslaget uppfyller kraven på ett modernt, funktionellt äldreboende. Samt att låta kommunstyrelsens budgetberedningen få ta ett helhetsgrepp och redogöra för möjligheterna till finansiering av förslaget.

Så blev också fallet. S fick genom en minoritetsåterremiss i ärrendet.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser