Annons

Märk din cykel under jubeldagen

I en rapport som tagits fram på uppdrag av Cykelfrämjandet och som presenterades förra veckan visar att Landskrona är den cykelflitigaste staden i landet. Vid 24 procent av personresandet i kommunen används cykeln. Många cyklar i omlopp lockar tyvärr också fram tjuven.  Polisen i Landskrona genomför nu en satsning för att få ned antalet cykelstölder. Varje år anmäls mellan 600-700 cyklar stulna i Landskrona och polisen har sett en ökning av antalet stulna cyklar denna sommar.
 
Polisens insatser kommer dels att bestå av kontroller av cyklar ute på stan men även underrättelsebaserat polisarbete mot den del av cykelstölderna som sker i mer organiserad form.
 
Ett stort antal av de stulna cyklarna köps av godtrogna eller mindre nogräknade köpare och det är därför viktigt att du som köpare kontrollerar cykelns bakgrund. Du kan t.ex. kontrollera ramnummer och jämföra detta med originalhandlingar.
– Ska du köpa en begagnad cykel – tänk och känn efter! Tycker köparen att ni ska träffas på en offentlig plats eller känns affären för bra att vara sann så är den troligtvis även det, tipsar Annika Wågsäter, trygghetssamordnare i Landskrona stad i kommunens och Polisens gemensamma nyhetsbrev.

Under jubeldagen den 28 september kommer polisens volontärer  i samarbete med Falck Secure att stöldmärka cyklar nere på torget.
–  Är din cykel ännu inte stöldmärkt, tveka inte utan kom ned med den och få den märkt, uppmanar Anders Enqvist, polisen i Landskrona.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser