Annons

Vattensalamandern förhalar campingbeslut

Idag hade de flesta inom den styrande treklövern i Landskrona sett fram emot att ta beslut i kommunfullmäktige gällande detaljplanen för Borstahusen 1:5 och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, det vill säga byggandet av en ny camping ute vid Lill-Olas. Ärendet skickades dock tillbaka till kommunstyrelsen efter att socialdemokraten Alinda Zimmander yrkat på återremiss då det framkommit att det förekommer stor vattensalamander på mark som har bearbetats. Något socialdemokraten hävdar är ett lagbrott.
Hon ville också att kommunstyrelsen skulle överväga att göra en polisanmälan, då det utförda arbetet strider mot Bernkonventionen.
Under den långa debattens gång framförde Lars Svensson (S) att almar skulle ha sågats ner på det aktuella området innan detaljplanen klubbats genom, något han menade var ett gränsfall.

Att striden handlar om framtiden för den platsen som fram till idag varit camping, samt området som inhyser föreningsstugor hävdar Niklas Karlsson (S)
–  Vi vill bygga och utveckla men inte väster om Erikstorpsvägen, säger han och förklarar.
– Boende handlar inte om betong och fyra väggar. Det handlar om det som finns runt omkring, säger han och syftar till att rekreationsområdet runt Lill-Olas förstörs om man bygger en camping där.

Annons
 

Treklövern och Sverigedemokraterna menar dock att socialdemokraterna hakat upp sig på risken för vattensalamandrarnas väl och ve vid byggandet..
– Allt är väl utrett. Risken är större att en salamander får en golfboll i huvudet, säger Stefan Olsson (SD) medan moderaten Björn O. Persson tror sig genomskåda det politiska rävspelet.
– Det här har inte ett dugg med salamandrar att göra, poängterar han.

Moderaten Marko Huttunen yrkade bifall till socialdemokraternas återremiss. I sitt anförande efterlyste han även en ekonomisk presentation av campingflytten och det arbete som utförs i Borstahusen 1:5.

Detaljplanen hamnar nu åter på kommunstyrelsens bord och troligtvis även hos miljöförvaltningen för att utredas innan det är dags för en ny vända i kommunfullmäktige, då utan chans till minoritetsåterremiss.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser