Annons

HSB, Derome och Veidekke ska bygga på campingen

I söndags stängde Borstahusens camping för säsongen och igår klubbade stadsbyggnadsnämnden genom det granskningsbeslut som gäller för detaljplanen över området, det vill säga Borstahusen 1:1, eller Strandbyn som den också kallas. Nu ska detaljplanen granskas av berörda parter för att sedan tas upp i nämnden för godkännande. Därefter väntar beslut i kommunstyrelsen och sedan i kommunfullmäktige innan spaden kan sättas i marken. De som kommer att bygga är HSB, Derome och Veidekke.
Stadsbyggnadsnämndens ordförande Börje Andersson tror att bygget kan komma igång tidigast hösten 2014 och senast våren 2015.
– Det betyder att de första kommer att kunna flytta in i slutet av 2015, säger han.

Efter samråd med länsstyrelsen kan nu den tilltänkta detaljplanen för Strandbyn, där campingen låg fram till i söndags, gå ut till granskning. Planen är att 180-200 bostäder ska uppföras på området. Detaljplanen kommer att ligga ute på granskning i fyra veckor och sedan ska den tas upp i stadsbyggnadsnämnden i november. Går den genom där väntas ett beslut i kommunstyrelsen i december och vid januari månads kommunfullmäktige ska det slutgiltiga godkännandet ske.

Annons
 

Börje Andersson vet att tidsplanen är pressad men kan inte se att något ska kunna gå galet.
– Det kan bli smärre justeringar men inget stort. Skulle någon överklaga efter den 27 januari så ska det vara tungt vägande skäl från behörig sakägare.

För att besluten ska kunna tas i så snabb följd krävdes att just denna punkt på nämndens möte på onsdagen justerades omgående. Detta var dock något som nämndens andre vice ordförande Roy Wernberg (S) hade anmärkningar på.
– Vi begärde först votering i själva sakfrågan och sedan vad gäller den omedelbara  justeringen. Om det nu är så viktigt att allt ska bli klart när dom vill, varför har man då inte sett till att besluta tidigare? Att ta genvägar just nu kan bara betyda att man vill att allt ska vara avgjort i fullmäktige i god tid innan valet nästa år, säger socialdemokraten som lämnade in muntliga reservationen på såväl granskningsbeslutet som beslutet att justera protokollet omgående.

Den detaljplan som alltså nu ska till granskning visar hur byggnation och tomter är tänkta på tomten där campingen låg och på hörnan rakt över Erikstorpsvägen där det idag bland annat står en omklädningsbyggnad för de som spelar boll på Ulkavallen samt på delar av den tomt som ligger omedelbart norr om campingen.
– Närmast havet kommer det att byggas enochenhalvplanshus med så kallade sadeltak, precis som byggnationen i Borstahusen. Sedan blir det radhus och parhus och upp mot Erikstorpsvägen rör det sig om inslag av flerbostadshus, säger Johan Nilsson, planarkitekten på stadsbyggnadsförvaltningen som varit primus motor i ärendet.

Börje Andersson avslöjar att det redan nu finns tre byggherrar som ligger i startgroparna och vill börja bygga så fort som möjligt.
– Det rör sig på fem eller sex byggherrar som klarar kvalitetskraven och som godkänts av förvaltningen och av dessa är tre tilltänkta till denna etappen, säger Börje Andersson.
Dessa tre är HSB Landskrona, Derome och Veidekke.
– De har varit väldigt aktiva i sina kontakter med bland annat arkitekter och vi har haft fyra-fem träffar sedan januari där vi skissat på området, säger Johan Nilsson.

Om och när planerna är i lås, det vill säga i januari nästa år, intensifieras arbetet med de två nästkommande etapperna i Norra Borstahusen. Etapp tre gäller dagens Ulkavallen där det bland annat planeras för idrottsplats, ny idrottshall och en skola samt etapp fyra som tar den delen av golfbanan i anspråk som ligger mellan Ulkavallen och Erikstorpsvägen.


Illustration: Vilhelm Lauritzen Arkitekter


Såhär tänker sig arkitekterna den del som ligger öster om Erikstorpsvägen. Dessa byggs av HSB Landskrona.
Illustration: Jais Arkitekter


Flygbild över Borstahusen 1:1. Bebyggelsen kommer att ske inom den rosafärgade ramen. Det gulmarkerade området kommer inte att bebyggas.
Foto och illustration: Stadsbyggnadsförvaltnignen.

Läs även: Lågkonjunktur både påskyndar och försenar bostadsbyggande

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser