Annons

Boende får tycka till om gatumiljö

Landskrona stad, Stadsutvecklingsbolaget och Landskronahem bjuder in till en ny form av samråd där de boende intill Östergatan mellan Brocksgatan och Bredgatan nu får chansen att vara med och tycka till hur gatusträckan kan göras mer attraktiv.

Landskrona stads teknik- och serviceförvaltning kommer att presentera tankar hur området kan bli grönare och knytas närmare centrum.
– De boende är en mycket viktig resurs för att utveckla Östergatan så att gatan blir mer trivsam och inbjudande. Därför bjuder vi nu in dem till en träff för att diskutera vad vi just nu skissar på, säger Thomas Lehrecke, chef för teknik- och serviceförvaltningen.

Annons
 

Satsningen på delar av Östergatan är det första steget i ett mer omfattande arbete att rusta upp centrum och Öster i Landskrona. Syftet är att göra Östergatan mer trivsam, med mer grönska och fler mötesplatser.

Senare i höst kommer Landskrona stad och Landskrona stadsutvecklingsbolag att presentera sina mer omfattande planer för området.
– Samrådet är det första steget i en lång och heltäckande process som nu inleds. Vi ska arbeta med de boende, näringsidkarna och fastighetsägarna för att gemensamt hitta lösningar för att Öster som helhet ska bli attraktiv och livskraftig, säger Christian Alexandersson, vd för Landskrona stadsutvecklingsbolag.

Mötet med de boende och intresserade äger rum i morgon, torsdag, på Junoskolan.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser