Annons

Om skånsk kustinventering på Pumphuset

Problemen med stranderosion längs Skånes kuster är
stora och väntas blir större. För att bedöma riskerna behövs detaljerat geologiskt underlag. På land går geologerna till fots och dokumenterar stranden. Mätningarna till havs görs med undersökningsfartyget Ocean Surveyor.
Kärstin Malmberg Persson som är statsgeolog vid Sveriges Geologiska Undersökning i Lund och doktor i kvartärgeologi berättar tisdagen den 24 september klockan 19.00 på Pumphusets konsthall om arbetet.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser