Annons

50 lärare fortbildas i genrepedagogik

Inom utvecklingsarbetet Utsikter har lärare från Dammhagskolan och Pilängskolan fortbildats i genrepedagogik under tre års tid, med mycket positiv respons. Landskrona stad har nu bestämt att göra en satsning för att sprida genrepedagogiken till övriga skolor i staden.

Genrepedagogik är ett redskap för ett språk- och ämnesintegrerat arbetssätt som har sitt ursprung i Australien. Det handlar bland annat om att eleverna ska bli medvetna om olika texters olika språkliga mönster och strukturer samt att olika texter har olika syften. Fokus är att eleverna, genom explicit undervisning, får erövra den textkompetens som förväntas i alla ämnen.
– Eleverna behöver lära sig att skolspråket skiljer sig från vardagsspråket. Denna erövring av språk är avgörande för hur de ska lyckas i skolan, säger Lena Andersson, rektor på Dammhagskolan F-6.

Annons
 

I ett första steg har 50 lärare på Dammhagskolan, Pilängskolan, Alléskolan, Albanoskolan, Seminarieskolan och Västervångskolan erbjudits fyra fortbildningsdagar under läsåret 2013/2014, fördelat på en nybörjar- och en fortsättningskurs.

Utbildningen bedrivs av Gry Fyrö, en erfaren genrepedagog från Knutbyskolan i Stockholm. Knutbyskolan har genom att hela skolan satsat på genrepedagogik, avsevärt förbättrat sin måluppfyllelse i alla ämnen. Under läsåret 2013/2014 kommer fortsatt planering ske för spridning till ytterligare skolor.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser