Annons

Tycho Brahe-museet på Ven utnämnt till Historic Site

Tycho Brahe-museet på Ven har utnämnts till en Historic Site av European Physical Society (EPS). Utmärkelsen manifesterades vid en ceremoni på onsdagen som arrangerats av Lunds universitet, Svenska fysikersamfundet och Landskrona stad.

Den skylt som berättar om utmärkelsen avtäcktes av professor Luisa Cifarelli ordförande för European Physical Society. Vid ceremonin hölls korta anföranden av förutom professor Cifarelli också av rektorn för Lunds universitet Per Eriksson och professor Ragnar Hellborg, som ursprungligen nominerade Tycho Brahe-museet för utmärkelsen.

Annons
 

Uraniborg och Tycho Brahe-museet är en av den fysiska vetenskapens viktigaste minnesplatser och för European Physical Society är det en stor glädje att för överlämna denna utnämning till att bli en Historic Site, sa professor Cifarelli.

Rektor Per Eriksson drog i sitt anförande fram de intressanta parallellerna mellan Tycho Brahes forskningsinstitution vid Uraniborgs slott och universitetets nu intensiva uppbyggnadsarbete av Max Lab IV och ESS.
– För Lunds universitet är det viktigt att ha en tydlig anknytning till Tycho Brahe-museet och Ven och vi är tacksamma över att EPS uppmärksammat platsens betydelse, förklarade Per Eriksson.

Ragnar Hellborg berättade hur idén till att nominera museet på Ven till en europeisk historisk plats uppstod. Vidare hur världsbilden med solen och planeterna förändrades som en följd av Tycho Brahes forskning. Hellborg nämnde också parallellen med hur bilden av atomen och dess kärna och elektroner formulerades i Köpenhamn av Nils Bohr 330 år senare och bara 20 km från Ven.

Vid ceremonin deltog ett 40-tal representanter för universitet och kulturarvsinstitutioner från Sverige och Danmark. Sammankomsten avlutades på Backafallsbyns konferensanläggning där professor John Robert Christianson från Luther college i Iowa, USA höll en föreläsning om Tycho Brahes historiska betydelse som vetenskapsman, forskningsorganisatör och instrumentutvecklare.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser