Annons

S vill ta höghuset med budgetberedningen

Under förmiddagen skrev vi om kommunstyrelsens beslut att godkänna markreservationsavtalet med HSB Landskrona och Midroc Midroc Property Development vars planer är att bygga ett höghus på Västerpark inkluderat ett äldreboende.

Nu har kommunalråd Niklas Karlsson (S) hört av sig och gett sin syn på planerna.
– Det är glädjande att det finns intressenter att bebygga den så kallade Albanotomten. Det behöver byggas mer i Landskrona, menar han som däremot ställer sig undrande till ärendets handläggning.
Ska vi satsa på nya äldreboenden ska äldreperspektivet styra. Att hysa in ett äldreboende i ett höghus bara för att huset ska kunna byggas är fel ingångsvärde, anser Niklas Karlsson menar att behovet om modernitet och funktionalitet bör vara styrande.

Annons
 

Niklas Karlsson vill också att man tydligare ser över finansieringen.
– Ersättningsplatserna kommer att öka äldreomsorgens utgifter med cirka 8 miljoner kronor. Det innebär att annan verksamhet ska skära ner motsvarande summa. Det rimliga vore att budgetberedningen fick ta ställningen till förslaget och se det i en helhet där andra verksamheter fick ställas mot förslaget. Är det rimligt att spara ytterligare 8 miljoner
kronor i välfärden till priset av ett nytt femtonvåningshus i centrala Landskrona?,
frågar sig kommunalrådet som även anser att försäljningspriset är lågt räknat.
– 2 miljoner för en framtida boendeyta på ca 6000 kvm är lågt räknat, även i Landskrona, anser han och menar att det därför vore rimligt att förslaget gick till budgetberedningen för handläggning.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser