Annons

Ett steg närmre ett höghus

Kommunstyrelsen sa i förra veckan ja till att godkänna markreservationsavtalet med HSB Landskrona och Midroc Midroc Property Development. Landskrona stad förbereder att tillsammans med de båda aktörerna bygga ett 12-våningshus på platsen.
Tomten som bolagen köper för två miljoner kronor består av kvarteren Rom, Verona, Venedig och Florens, och ligger mellan Suellsgatan och Norra Infartsgatan och kallas idag av kommunen för Västerpark, tidigare mer känd under namnet Kumlatomten.

Tanken är att det i de nedre våningarna på höghuset ska inrymmas ett äldreboende som Landskrona stad hyr. Här har omsorgsförvaltningen flaggat för en merkostnad på 8 miljoner kronor årligen, då projektet inte ryms inom nämndens budgetram. Detta fick socialdemokraterna att dra öronen åt sig.
– I sak är vi nog överens. De ville att vi skulle avvakta och låta budgetberedningen få bli delaktiga och att vi skulle ta det längre fram, säger kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (FP).

Annons
 

I KSAU var politikerna eniga men i KS blev det votering och röstsiffrorna slutade  8-5 Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet. Ärendet går nu vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser