Annons

Landskrona på officiellt stadsbesök i Polen

I måndags befanns sig en delegation från Landskrona i Polen för att hylla stadens grundare på hans hemmaplan. Som en aktivitet under Landskronas jubileumsfirande har jubileumskommittén genomfört ett officiellt besök i den polska östersjöstaden Darlowo. Det är platsen där stadens grundare, unionskungen Erik av Pommern, både är född och ligger begravd. Utöver en minnesceremoni hanns även med del andra inbokade möten och besök med under den korta Polenvistelsen.

I samband med Landskronas 600-års firande har det varit jubileumskommitténs ambition att även uppmärksamma stadens grundare, unionskungen Erik av Pommern.
– Landskrona har avvaktat ett lämpligt tillfälle att kombinera denna aktivitet med andra och då staden har ett samarbetsavtal med den polska kurorten Kolobrzeg blev det naturligt att skräddarsy ett program ihop med dem, säger jubileums- och vänortskommitténs ordförande Lennart Söderberg.

Annons
 

Erik av Pommern föddes och ligger begravd i staden Darlowo, 85 km öster om Kolobrzeg längs med den polska östersjökusten. Staden firade för övrigt sitt 700-års jubileum år 2012.

I planeringsarbetet har även Sveriges ambassad i Warszawa involverats och under besöket i Darlowo medverkade Sveriges honorärkonsul i Szczecin, Dominik Gorski, i de olika programpunkterna.

Landskronadelegationen bestående av bland annat Lennart Söderberg och Bengt Adolvsson, 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige, inledde sitt officiella besök på måndagen i rådhuset i Kolobrzeg. Där möttes de av stadens president, Janusz Gromek, och hans medarbetare.

Resan fortsatte sedan till Darlowos rådhus där borgmästare Arkadiusz Klimowicz med medarbetare välkomnade.

– Erik av Pommerns gärningar har både varit revolutionerande och kontroversiella och det råder bland historieforskare olika uppfattningar kring vad han gjort och genomfört under vissa delar av sin livstid. Ett bevis på detta fick vi då en av staden Darlowos representanter, tillika historieforskare, berättade om olika scenarier i kungens liv som inte finns exakt säkerställda tillbaka i tiden, berättar Thorsten Karlén, destinationsutvecklare och tf turistchef i Landskrona, tillika sekreterare i vänortskommittén.

Huvudprogrampunkten blev stadens domkyrka där Erik av Pommerns sarkofag finns placerad. Själva kransnedläggningsceremonin genomfördes tillsammans med såväl företrädare från Darlowo, Kolobrzeg och Sveriges ambassad.

Lennart Söderberg höll ett kort tal där han bland annat tackade unionskungen för att ha grundat staden Landskrona 1413.
– Att få möjlighet och hedra stadens grundare här och nu är mäktigt. När vi stod framför hans sarkofag och såg inskriptionerna över hans resor och livsöden, kändes Landskrona som en viktig och vital del i Östersjöregionen, avslutar Lennart Söderberg.

Besöket i Darlowo avslutades med en rundvandring i slottet, där Erik av Pommern föddes och vistades sina sista 10 år.  Landskronadelegationen genomförde även ett program med staden Kolobrzeg kring gemensamma utvecklingsfrågor och studiebesök.


Foto: Jacob Nyremark, Jappz Productions.


Foto: Jacob Nyremark, Jappz Productions.


Foto: Jacob Nyremark, Jappz Productions.


Foto: Jacob Nyremark, Jappz Productions.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser