Annons

Miljöförvaltningen vill se ”gröna” hus i Norra Borstahusen

Under våren 2013 skickade miljönämnden i Landskrona ut en enkät om bostadsönskemål och miljöanpassade hus till 415 personer som hade anmält sig till tomtköerna ibland Landskrona och intilliggande kommuner. Sammanlagt kom det in 95 svar och av dessa gjorde 27 personer klart att de planerade att bygga lågenergihus eller passivhus då det blev aktuellt. Svaret gör att man från miljöförvaltningens håll vill att stadsbyggnadsförvaltnignen kräver att byggnationen i Norra Borstahusen ska vara miljöanpassad.
– Vi tycker att det är viktigt att ett sådant krav sätts på byggherrarna. Framför allt nu när så många visat sitt intresse, säger tf miljöchef Håkan Ärnflykt.

Att det är en god affär att bygga miljövänligt råder det ingen tvekan om enligt miljöchefen.
– Undersökningar har visat att den merkostnad det innebär att bygga ett lågenergihus eller passivhus betalar sig på tre år. Det fjärde året tjänar man alltså pengar genom lägre energikostnader, avslutar han.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser