Annons

Orealistisk framtidsvision anser miljöchef

En vision är det samma som något man vill uppnå. Även om visioner inte nödvändigtvis behöver uppfylla formella krav på realism så finns det gränser. Det tycker Håkan Ärnflykt, tf miljöchef i Landskrona stad.
– Även om en tunnel under Öresund är något som en vacker dag kan bli verklighet så är det inte realsitsiskt att bygga bostäder på västra industriområdet. Det skulle krävas ett enormt saneringsarbete som skulle kosta miljarder. En fråga som man ställer sig är vem som skulle betala detta. Hyrorna på området skulle bli omänskligt höga. Detta är en vision för en storstad, säger han då Landskrona Direkt tar upp Vision 2063 som vi skrivit om i tidigare artiklar.
– Vi fick en snabb genomgång av Per-Fredrik von Platen (chef för stadsbyggnadsförvaltningen, reds anm) i måndags. Det jag visste innan hade jag läst i media.

Enligt miljöchefen är marken så förorenad på hela området att man skulle behöva schakta bort oändliga mängder förorenad jord som dessutom måste omhändertas enligt rådande miljölagstiftningar.
– Vi pratar om en yta på uppskattningsvis 160 fotbollsplaner och ett djup på två meter kommer inte att räcka. Här ligger tungmetaller, kolväten, oljeföroreningar och mycket annat. Värst av allt är bly, kvicksilver, kadmium och krom, säger Håkan Ärnflykt.

Annons
 

Föroreningen har skett under långt tid. Miljöchefen visar på flygbilder från såväl 1940 som 1962. På dessa ser man hur strandlinjen successivt flyttat utåt och söderut samtidigt som den före detta norra hamnbassängen fyllts igen.
– Jag vet inte om man vill veta med vad. Innan 1969 fanns inga tillräckligt styrande lagar och förordningar om avfall. De grävde helt enkelt ner allt sitt industriavfall vilket det än var, blandade med organiska sopor och fyllde på med sand och grus. Sedan var det klart, säger han.
– Det märks tydligt om man kör på Varvsvägen, säger han och förklarar varför marken nästan går i vågor.
– Det är dom organiska soporna. När dessa ruttnar så sjunker skiten ihop och då får det sådana följder.

”Det är oerhörda föroreningar
var man än gräver”

Att fabrikerna på industriområdet kommer att ligga kvar råder det ingen tvekan om enligt miljöchefen.
– Så länge vi kör bilar med blybatterier så kommer Bergsöe sannolikt att ligga där det ligger. Det är den enda återvinnaren i hela Norden. Även Befesa Scandust är smått unik. Det är den enda återvinnaren i sitt slag i hela nordeuropa. Skulle vison 2063 förverkligas så måste dessa och alla andra företag köpas ut och detta verkar inte realistiskt.
Inte ens boende bakom gamla järnvägsstationen är aktuellt tror Håkan Ärnflykt.
– Redan idag är gränsen nådd vad gäller avstånd mellan boende  och Boliden Bergsöe. Så även detta är helt uteslutet även om man skulle sanera marken.

Att miljöchefen är kritisk till visionen råder det ingen tvekan om.
– De har lagt ut en halv miljon kronor på detta. Samtidigt ska det sparas pengar i andra förvaltningar. Lägg därtill det faktum att kommunledningen hela tiden hävdar att vi måste vara företagarvänliga. Det rimmar konstigt, säger Håkan Ärnflykt och avslutar.
– Visioner är det samma som drömsyner. En gång hade någon en vision om att bygga ett kasino inne på Ven och det var många som skrattade åt det. Idag är det en betydligt mer realistiskt än Vision 2063.


Håkan Ärnflykt, visar upp äldre flygfoton över industriområdet där han visar på hur utfyllnad gjorts med en blandning av industriavfall, rivningsmassor från byggen och organiska sopor.


1962 fanns fortfarande den södra hamnbassängen, den så kallade Elevatorn, kvar. Den har sedan i stort sett helt fyllts igen.


1940 syns det hur Landskrona fyllde ut marken för industriområdet. I ovankant ser man (tårtbitsformat) hur marken till blivande Boliden Bergsöe fylls ut.


Landskrona 1960, respektive..


Landskrona 2012, noterar hur strandlinjen byggts ut.


Miljöchefen Håkan Ärnflykt ser inte att det är realistiskt att bygga bostäder på industriområdet som i de framtidsvisoner som White Arkitekter i Göteborg skissat på till Landskrona stad. Illustration: White arkitekter AB.

Läs mer:

  • Kommunledning ovetande om framtidsvisionen 2063
  • Köpte önskedrömmar för en halv miljon
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser