Annons

Vi noterar också att&hellip

…det idag pågår en konferens på teatern om samhällsplanering för fysisk aktivitet.

Kommunförbundet Skåne, Skåneidrotten och Landskronas stad arrangerar idag en konferens på temat samhällsplanering för fysisk aktivitet på Landskrona teater för politiker och tjänstemän i kommunerna med ansvar för eller intresse av frågor som till exempel berör stadsplanering, idrott och folkhälsa eller andra aspekter av det framtida hållbara samhället.  Inbjudan har också gott ut till  föreningsrepresentanter och till andra personer med intresse för frågorna.

Annons
 

– Utgångspunkten i konferensen är den förändring i människors sätt att utöva fysisk aktivitet som vi sett under senare år och hur det skapat ett behov av att planera in möjligheter till motion och spontanidrott i omedelbar närhet till där människor bor och verkar, meddelar fritids- och kulturchef Göran Nyström som i morse invigde konferensen och som i eftermiddag kommer att avsluta och sammanfatta densamma.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser