Annons

Klartecken för nya campingen

Än behåller han sin t-shirt med texten ”Bygg inte på Campingen”. Roy Wernberg och de övriga fyra socialdemokraterna i stadsbyggnadsnämnden fick som väntat se sig besegrade när detaljplanen för den nya campingen (Borstahusen 1:5) igår antogs.
8-5 blev röstsiffrorna och detsamma gällde i de tre bygglovsärendena som rörde platsen för den nya campingen och som även inkluderar en ny receptionsbyggnad.
– Nu går detaljplanen vidare till kommunfullmäktige för beslut den 23 september. Beslutet där kommer att bli detsamma, säger Roy Wernberg som inte längre hyser några större förhoppningar om att kunna stoppa den nya campingen.
– Jag upprepar att jag på inget vis har något emot arrendatorn. Tvärtom. Hade man bara velat bjuda in oss i samtalet så tror jag att vi hade kunnat utveckla den nuvarande campingen till något bra. Risken blir nu istället att vi kommer att stå med två campingplatser, säger han och ger sig på en förklaring.

– Man bygger en ny och har den gamle kvar. Nu har de en detaljplan som medger en ny campingplats men ännu är inte detaljplanen framme för Strandbyn. Nu har ju dessutom alla landskronabor möjligheten att överklaga detaljplanen. Det är inte bara vi inom S. Redan har ett tiotal personer som bor närmast campingen inkommit med synpunkter mot detta.

Annons
 

En viss uppgivenhet går inte att ta miste på och Roy Wernberg tar inte längre strid för de vattensalamandrar och andra groddjur som tidigare förekommit i debatten.
– Jag är ingen expert på området utan får lita på att de åtgärder som är planerade för områdets rödlistade arter genomförs på det sättet som länsstyrelsens experter föreskriver.

Än är han inte beredd att slänga t-shirten i papperskorgen.
Jag är inte nöjd med att man flyttar campingen. Men som det står på tröjan är budskapet; Bygg inte på Campingen, och det kommer jag att kämpa ett tag till för.

En teknikalitet i gårdagens beslutet irriterar socialdemokraten.
– Efter att jag sagt att vi kommer att lämna in en skriftlig reservation klubbade Börje (Andersson) av mötet och sa att han ville ha paragrafen omedelbart justerad. Det förvånar mig att det kommer där och inte när han anmälde föredragningslistan. Jag förklarade då att så kan han inte göra då vi vill bifoga en skriftlig reservation till protokollet, berättar Roy Wernberg och menar att den opolitiske ordföranden som sitter på ett folkpartimandat kunde lugnat sig till tisdag då hela protokollet ska justeras.
– Nu ska allt snedas. Allt för att som man påstår att markarbetena ska vara klara till vinter. Jag har ännu inte bestämt mig om jag ska agera mot hanteringen av frågan.

På mötet antogs också tre bygglov rörande den nya campingen.  Det som kommer att bli tydligast är en nybyggnation av en receptionsbyggnad innehållande spa, butik, servering, rum för cykeluthyrning samt diverse kontorsutrymme och förråd.  Huset uppförs  i två våningsplan och fasaden blir i svart och vit träpanel med inslag av rostfri plåt och tak av papp.


Enligt bygglovshandlingarna kommer den nya receptionsbyggnaden att se ut så här. Illustration: Magasin A.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser