Annons

Nu ska campingfrågan definitivt avgöras

”Upp till kamp(ing) emot flytten. Sista striden det är”. Så skulle man kunna travestera en av arbetarrörelsens främsta sånger – Internationalen.
Nu ska nämligen campingfrågan avgöras en gång för alla.
Campingen kommer inte att bli en valfråga. Det kommer att vara avgjort innan dess, säger Roy Wernberg, (S) inför tisdagens möte i stadsbyggnadsnämnden där han sitter som andre vice ordförande.

Roy Wernberg som tidigare överklagat fyra bygglov rörande nya campingen som stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott klubbade i somras och fått avslag på samtliga från Länsstyrelsen, har nu tre nya bygglov att strida emot. Det rör sig denna gång om två nya servicebyggnader, en ny receptionsbyggnad samt ombyggnad av del av stugbyn till campingplats.
– Hur kommer det sig att förvaltningen gör en detaljplan för området och lämnar bygglov redan innan den är antagen? Tänk om det skulle vara så att där är någon myndighet som helt plötsligt vaknar till liv och säger stopp och belägg, säger Roy Wernberg och höjer ett varnade finger.
– Nu vill de dessutom att vi ska fatta beslut om campingflytten innan detaljplanen är antagen. Det innebär att det ska planeras för villor på den nuvarande campingen. Det är egentligen inte Länsstyrelsen intresserad av. Åtminstone enligt det uttalande de gjort tidigare och som kommer att komma igen. Då har vi gjort en investering i en ny camping och det är möjligt att den kan ligga kvar men vad sker då på platsen för dagens camping?

Annons
 

Enligt Roy Wernberg kommer detaljplanen för området troligtvis att ”snedas in” så att den når fullmäktige i september.
– Även om mina synpunkter inte beaktades av Länsstyrelsen då jag tydligen inte var sakägare, så har det kommit in synpunkter från kringboende samt från en samfällighetsförening i området. De är motståndare till en campingflytt och detta måste beaktas.

Roy Wernberg poängterar flera gånger att han talar för partiet i stort och att partiet inte är emot själva campingen eller arrendatorn om någon skulle tro det.
– Tvärtom. Vi vill att campingen ska vara kvar och utvecklas på platsen den är idag. Den går absolut att göra fyrstjärning även där.
 
– Campingen får färre platser vid en flytt men framförallt går man även miste om den yta som idag utgör reservcampingen. Även om campingen stannar kvar blir det färre platser då räddningstjänst ställer krav på större utrymme mellan husvagnarna. Det är mycket gasol som finns på såna här platser, säger Roy Wernberg.

Nu lär beslutet på tisdag med all sannolikhet gå emot Roy Wernberg och socialdemokraterna, och ganska snart därefter vinner det laga kraft. Frågan är då om t-shirten han har på sig åker i sopptunnan?
– Jag ska ha den på mig lördagen den 7 september när vi s-ledamöter i byggnadsnämnden ska ha en liten grej på torget, säger han och letar liksom efter halmstrå.
Jag har gjort vad jag kunnat. Jag har talat om att jag inte vill att man ska bygga på campingen. Flytten av campingen kan inte bli en valfråga då första säsongen redan är avklarad när vi går till val tredje söndagen i september nästa år.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser