Annons

Känner sig bortglömda på mögelskolan

De glömdes bort i sin mögeldrabbade skolbyggnad. Det är i alla fall så de själv ser det, personalen på gymnasiesärskolan som ligger i den i övrigt helt utrymda byggnaden som tidigare inhyste Allvar Gullstrandgymnasiet, Idrottsgymnasiet samt delar av vuxenutbildningen. Just nu saneras byggnaden efter larm om mögelangrepp. Kvar i byggnaden och med upprop i måndags är dock gymnasiesärskolan.
– Man undrar var den hemliga gränsen för de skadliga sporerna går. Eller biter de inte på oss, frågar sig en ur personalen och menar att verksamheten åter glömts bort.

Elevassistenten Janne Vrbanic förklarar.
– När vi såg ritningarna gällande flytten av gymnasieskolan till centrum så fanns vi inte med.  Vi fick då beskedet att man glömt bort oss, säger han och suckar.

Annons
 

Gymnasiesärskolan är alltså kvar som en isolerad ö när övriga verksamheter nu flyttat till centrum eller evakuerats till andra platser på grund av mögellarmet.
– I alla sammanhang talas det om vikten av att våra elever integreras med andra ungdomar. Det gäller tydligen inte längre?

Det är lätt att förstå att personal och elever känner sig bortglömda. Då dessa tvingades ha upprop i mögelhuset, långt från satsningarna som exempelvis görs i Glumslöv med nya moderna utrymmen eller bland jämnåriga gymnasister i centrum.

På gymnasiesärskolan går det idag 16 elever och personalstyrkan uppgår till åtta.
– Eftersom vi har en mycket speciell elevgrupp så fick vi höra att anledningen till att vi inte fått nya lokaler på grund av mögelsaneringen ännu, var att det var viktigt att vi fick rätt lokaler. Men då ställer man ju sig frågan varför vi är kvar idag? Borde det inte ha hittats alternativa lokaler i tid?, frågar sig läraren Lena Olofsson.
– Så här sitter vi nu och har fått order om att vara så lite som möjligt i våra lokaler, fortsätter hon.
– Det som oroar mest är dock att vi inte fått några besked på om det är skadligt mögel eller ej, säger Janne Vrbanic.

– Att vi inte kan vara här har gjort att jag tar mina tre elever till Kullaberg, Lill-Olas, Skånes Djurpark och till Helsingborg denna veckan. Vad vi ska göra nästa vecka vet jag inte. Jag hoppas dock att våra nya tillfälliga lokaler snart är klara, säger Anders Cöster, även han lärare, och syftar till en temporär flytt till Västra Fäladen där det just nu iordningsställs lokaler åt gymnasiesärskolan.

Benny Ahnelöv är kommunens fastighetschef och han meddelar att ingen glömts bort och att det inte är någon fara att vistas i lokalerna idag.
– Vi har haft en konversation med gymnasiesärskolan innan sommarlovet men sedan har det varit semestrar och dylikt men i nästa vecka står temporära lokaler klara på Västra Fäladen. Fram till dess är det ingen fara att vara där de är idag. Jag har förstått att så länge man inte rotar i de fuktskadade områdena så är det ingen fara, säger han.

När gymnasiesärskolan kan flytta tillbaka till de sanerade lokalerna vet inte Benny Ahnelöv.
– Det är omöjligt att säga. När verksamheten har flyttat så börjar vi våra undersökningar och resultaten av dom kommer att ge en fingervisning. Men idag vet vi alltså inte hur stora mögelproblemen är.

Ett annat anslag på skolan.

Längst ut i norra delen av den stora skolan har gymnasiesärskolan fortfarande verksamhet.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser