Annons

Planer smids för ett nytt höghus på Kumlatomten

I total politisk enighet kunde kommunstyrelsens arbetsutskott nyligen ge sin välsignelse åt ett höghus på den så kallade Kumla-tomten mellan Norra Infartsgatan och Suellsgatan.

Redan våren 2007 beslutade en enig byggnadsnämnd att påbörja ett samrådsförfarande kring en ”skyskrapa” på 15 våningar som med sina 45 meter då skulle bli det högsta bostadshuset i Nordvästra Skåne. Finanskriser och lågkonjunkturer kom dock emellan och projektet lades ner.

Annons
 

Åtminstone fram till nu. För nu förbereder Landskrona stad tillsammans med HSB Landskrona och Midroc Property Development byggandet av ett högprofilhus på Väster. Avsikten är att utveckla staden med ett nytt bostadshus som även ska rymma ett kommunalt äldreboende.
– Vi får ett nytt spännande hus som sticker ut, vi får ett nytt attraktivt boende, ett nytt boende för våra äldre och en tomt som stått oanvänd länge kommer till användning. Detta är ett samarbete som förhoppningsvis innebär att vi får till stånd en bra utveckling i ett svårt konjunkturläge, säger kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (FP).

– Detaljplan finns sedan flera år. Bostäderna behövs och en profilbyggnad som höjer sig över mängden bidrar till en vitaliserad skyline över Landskrona, säger stadsbyggnadschef Per Fredrik von Platen.

Tomten är idag obebyggd och ett markreservationsavtal har förhandlats fram med HSB Landskrona och Midroc Property Development. Landskrona stad behöver till åren 2015-2016 kunna erbjuda fler platser på vårdboenden. Genom det här projektet ges staden möjlighet att hyra de nedersta våningarna i det nybyggda huset, vilket ger mellan 40 och 50 nya vårdboendeplatser. Priset för tomten är satt till två miljoner kronor.

–  HSB vill satsa ännu mer i Landskrona. Det är en stad som har framtiden för sig, och då behövs fler intressanta bostäder. Ett högprofilprojekt som detta ligger därför helt rätt i tiden. HSB Landskrona och staden delar uppfattningen om vikten att tomten förses med en profilbyggnad med bra arkitektur. Vår ambition är att skapa ett nytt landmärke för Landskrona, säger Mikael Jönsson, vd för HSB Landskrona.

I samförstånd med staden har JAIS arkitekter i Helsingborg med Mats White i spetsen anlitats för att ta fram skiss på det tänkta huset.

Utöver fastigheten Rom 1 får HSB och Midroc även förhandsoption på att köpa de intilliggande kvarteren Verona, Venedig och Florens. Enligt detaljplanen är dessa avsedda för radhusbebyggelse.

Ärendet kommer att tas upp på nästa kommunstyrelsemöte den 22 augusti 2013.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser