Annons

M bemöter S-kritik i campingfrågan

– Det är fyra bra beslut för Landskronas bästa, hävdar Leif Thorsell (M)
vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden med bestämdhet.
Trots semester- och lovtider för stans politiker så togs, som vi tidigare rapporterat, i veckan fyra bygglov på delegation av stadsbyggnadsnämndens arbetsutskotts fem ledamöter alla rörande den nya campingen i Lill-Olas.

Arbetet med den nya campingen är igång och förberedelser för detta är gjorda innan byggloven togs och detaljplanen godkänts.
– Som vanligt lägger (S) ut dimridåer och försöker förvilla Landskronaborna genom att påstå att arbetsutskottet inte får fatta beslut om dessa arbeten på delegation, säger Leif Thorsell som inte håller det för troligt att förvaltningsrätten denna gång, till skillnad från i lasarettsfrågan, ska ge de styrande bakläxa.
– Det är väldigt-väldigt osannolikt.

Annons
 

S lämnade vid i arbetsutskottet in skriftliga reservationer mot byggloven och ifrågasatte om arbetet som påbörjats innan bygglov givits rent av var att betrakta som svartbygge.
– Det förklarade bygglovsarkitekt Linda Warming på mötet att det inte är och det svaret kommer Roy Wernberg också att få skriftligen efter semestrarna.

Men frågan blir då, varför inte vänta tills detaljplanen vunnit laga kraft?
– Detaljplanen antas i september. Med inhibitioner och överklagan som är att vänta lär det dröja. Vi är angelägna om att få en fyrstjärnig campingplats till nästa sommar. Dessutom ligger området utanför detaljplanerat område samt utanför strandskydd, poängterar Leif Thorsell och avfärdar den socialdemokratiska kritiken att det handlar om att få flytten tillstånd så snart som möjligt för att undvika att det blir en valfråga 2014.
– Vill vi att det ska finnas en camping nästa år, så måste vi börja nu.

Leif Thorsell menar att opinionen i Landskorna är tydligt för en flytt av campingen och att det även finns många socialdemokrater som står bakom hela Norra Borstahusprojektet.
– Det är nog snarare så att det bara är av ”stor vikt eller har principiell betydelse” för några få socialdemokrater, för att dessa återigen skall kunna sätta käppar i hjulet för Landskronas utveckling. När besluten fattades närde jag en liten förhoppning om att oppositionen i alla fall skulle komma med några kreativa motförslag men det blev som vanligt bara rena avslagsyrkanden. Avsaknaden av egna idéer är beklämmande. Man tycks lägga större vikt vid att förvilla väljarna än att presentera egna idéer men det är ju inget nytt för så har det varit hela mandatperioden, säger han.

Socialdemokraternas förslag som presenterats är nära nog detsamma som treklöverns med undantag av just campingen. Så idéer har väl presenterats?
– Hur ska man få sålt tomter bakom en campingplats?, undrar Leif Thorsell.

Att S skulle stängas utanför framtidsdiskussionerna som förs i kommunen är annan kritik som framförts men som Leif Thorsell också menar är felaktig.
– Vi diskuterar översiktsplanen i stadsbyggnadsnämnden och där har sossarna sina representanter.

När tror du att byggnationen på den nuvarande campingen kan komma igång och när är den slutförd?
Redan under 2014 hoppas jag att första spadtaget tas och en rimlig gissning kan kanske vara att den etappen är klar om fem år. Det är tillgång och efterfrågan som styr. Men eftersom det blir så väl villor som bostadsrätter och antagligen också hyresrätter så tror jag nog att efterfrågan är stor.

De 4/5-delarna av projektet som ska byggas öster om Erikstorpsvägen och som Roy Wernberg (S) igår ställde sig tveksam till om de överhuvudtaget byggs, när kan man räkna med ett startskott för detta?
– Det vågar jag inte svara på. Vi är avhängiga av det ekonomiska läget som råder i Europa och just nu rullar kulorna inte.

Det pratas ofta i utvecklingssammanhang om förtätning av staden, dessutom finns det redan massor av byggklara tomter i kommunen, men här tycks inget hända. När får vi se ett färdigställande av kvarteret Smeden, byggstart på Jönsplan, ett höghus på ”Kumlatomten”, en rusch av villasugna i Häljarp, etcetera?
– Tyvärr är vi i den ekonomiska situation som råder men jag tror nog snart att det ska lossna. Det pratas allt mer om just höghuset du nämner, om än sänkt till elva våningar, och med ett äldreboende på de nedre planen.

Under samtalets gång återkommer Leif Thorsell ett par gånger till uttrycket ”Allt för Landskronas bästa”. Vore inte det bästa för staden om ni politiker, försökte samarbeta mer över blockgränserna. Är det inte det som är signifikativt för välmående kommuner?
– Det har jag inga kommentarer till, avslutar Leif Thorsell med ett leende.

Läs mer: Campingflytten redan påbörjad

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser