Annons

Campingflytten redan påbörjad

Strax bakom Erikstorp är marken schaktad och utgrävd. Tydliga grunder för de stugor som ska flyttas hit är påbörjade. Nu reagerar Socialdemokraterna och ifrågasätter lagligheten i redan fattade beslut samt att det inletts förändringar i Norra Borstahusen innan bygglov och detaljplaner är antagna.

Igår gav stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott bygglov för flyttning av sammanlagt 18 fritidsstugor samt rivning av 5 stycken stugor inom semesterbyn. Halva lägergården intill nuvarande campingen flyttas och blir förskola och andra halvan rivs.
Tillstånd gavs också till en ny  byggnad för personal och förråd samt tillbyggnad av toalett- och duschutrymme vid befintligt servicehus.
– Arbetet är alltså redan påbörjat innan bygglovet gavs. Inget startbesked är givit. Inte heller något marklov att schakta. Dessutom är detaljplanen för området inte antagen, säger Roy Wernberg (S) 2:e vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden och påminner åter om 12 kapitlet 6 § i plan- och bygglagen.
– Jag har redan överklagat till Länsstyrelsen att arbetsutskottet fått på sitt bord att fatta bygglov. Detta ligger nu hos förvaltningsdomstolen. Plan- och bygglagen är tydlig. Man får inte delegera beslut som ”är av stor vikt eller har principiell betydelse”, det ska tas i nämnden.


Socialdemokraten menar att den styrande treklövern med stöd av sverigedemokraterna nu forcerar fram bygglov mitt i sommaren för att undgå kritik.
– Det är ingen tillfällighet att beslutet togs igår. Det är riktigt duktigt uträknat. Vi är direkt efter karnevalen. Samhället står nästintill still, mitt i semestertider, och de som kan detta är bortresta men vi kommer att överklaga och begära inhibition,
säger Roy Wernberg som själv fick avbryta sin semester för att närvara vid mötet.

Annons
 

För ett bygglov röstade nämndens ordförande Börje Andersson som sitter på ett folkpartimandat, Leif Thorsell (M) och Alf Andersson (SD). Roy Wernberg och Hellin Taskinen båda S, röstade mot och lämnade in skriftliga reservationer samt överklagan till Länsstyrelsen och begäran om inhibition till samtliga fyra ärenden som var uppe på dagordningen.
– Man påstår att detta måste ske nu för att vi ska ha en ny camping på plats till sommaren 2014. Vi tycker att planerna ska vinna laga kraft innan något görs och vi har inte sagt att dagens camping ska flyttas. Vi ser rent av att den utvecklas där den är nu, understryker Roy Wernberg.
– Vi har hela tiden varit tydliga med att det inte ska byggas på campingen och vi kommer att göra vad vi kan för att hålla det löftet.

Motvals
Det har i annonser, insändare och lite varstans antytts att socialdemokraterna i Landskrona är bakåtsträvare. Finns inte risken att ni betraktas lite som rättshaverister när ni vill skjuta fram byggplanerna?
– Den risken finns naturligtvis och inte minst att jag är det, säger han med ett snett leende.

– Det är min uppgift som gruppledare i nämnden att driva frågan och mitt ansvar att säga ifrån om jag inte tror att det går rätt till, säger han.
– Jag hade gärna sett att vi utvecklade och presenterade vår egen plan mer. Tråkigt nog kostar det oerhört stora summor att göra det, med ritningar och allt som behövs. Normalt sett bjuds samtliga partier in för att delta i översikts- och utvecklingsplaner av en stad men så har som bekant inte varit fallet här. Redan på ett tidigt stadium fick jag förhållningsregler från dåvarande nämndsordförande Gerd Bernström och det var; ”Lägg dig inte i det”. Och där är vi än idag. Vi socialdemokrater må vara stans största parti men vi får inte medverka när stans framtid ska planläggas 20-30 år fram i tiden. 

Roy Wernberg är rent av rädd för att Länsstyrelsen kan komma att lägga en ”våt filt” över hela projektet.
– Så blev det när vi planerade för outletbyn på Kronan. Det finns idag inget behov av så många bostäder i Landskorna som finns inritat i Norra Borstahusen. Jag tror endast man vill komma åt campingen för att där ska byggas 180 hus för penningstarka. Resten tror jag inte blir av i överskådlig tid och då är redan inskränkningarna gjorda på våra gemensamma rekreationsytor. De ska man vara rädd om, anser Roy Wernberg och avslutar med en tillbakablick.
– Jag har varit politiker i 40 år. De 20 senaste åren med direkt anknytning till byggärenden. Jag kan inte erinra mig ett liknande agerande som detta. Det är riktigt brådis nu och fler än jag undrar varför?


Roy Wernbergs kommenterar sin bild som han visar upp.
– Hade en privatperson gjort så är innan bygglov eller detaljplan fanns på plats så hade han eller hon fått räkna med ett vite från stadsbyggnadsförvaltningen. Ska bli spännande och se vad de gör nu.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser