Annons

Briggen Tre Kronor till Landskrona

Andra helgen i augusti sammanfaller tre stora händelser i Landskrona. Idrottsfesten går av stapeln, briggen Tre Kronor af Stockholm kommer på besök och Havets dag äger rum.

Besöket i Landskrona sker inom ramarna för Initiativet Hållbara Hav och Landskrona är den första svenska stad som briggen Tre Kronor af Stockholm besöker efter att hon varit med The Tall Ships´ Races i Östersjön. I skrivande stund har hon just gått i mål som tvåa i Klass A och nia totalt av hundra fartyg och större segelbåtar.

Annons
 

Följ med på en segling
Under besöket i Landskrona bjuder Tre Kronor på öppet skepp och möjlighet att följa med på seglingar i Öresund under lördagen och söndagen samt en avslutande heldagssegling till Falsterbo på måndagen. Ombord får man vara med och segla fartyget. Den erfarna besättningen berättar hur fartyget och riggen fungerar och alla som vill får vara med och dra i tamparna för att manövrera de 735 kvadratmetrarna segel.

Inom Initiativet Hållbara Hav samlas forskare, intresseorganisationer, politiker och näringsliv kring frågan hur vi gemensamt kan verka för att Östersjön ska bli ett friskt och levande hav. Man samlar och sammanställer information om läget och sprider det via våra kanaler och nätverk till beslutsfattare och allmänhet.

Under besöket i Landskrona kommer miljöutställningen ”Östersjön – vem bryr sig…” att visas. Utställningen handlar om gifter som vi släpper från oss från kläder, båtar och solskyddsprodukter samt det ökande problemet med nedskräpning i haven.

Initiativet Hållbara Hav
Initiativet Hållbara Hav startades 2011 i samråd med Tre Kronor af Stockholms gudmor kronprinsessan Victoria. Hon har sedan starten följt projektet och deltar också vid det årliga seminariet på Kastellholmen. Huvudpartner till Initiativet Hållbara Hav är TeliaSonera och ytterligare cirka hundra företag medverkar på olika nivåer.

Initiativet Hållbara Hav och utställningen ”Östersjön – vem bryr sig…” har nominerats Nordiska Rådets Natur- och miljöpris 2013.

Projketet arbetar för ett friskare Östersjön och för en hållbar utveckling i Östersjöregionen. För att nå ut med sitt budskap finns miljöutställningen ”Östersjön – vem bryr sig…” om miljögifter och kemikalier, fartyget Tre Kronor af Stockholm och konferenslokalen Kolskjulet på Kastellholmen.

Hållbara Hav är ett initiativ som med ett tvärvetenskapligt synsätt och ur ett brett perspektiv, vill belysa Östersjöns miljö och möjligheter. Initiativet vill också peka på de insatser som initierats och som pågår, och de positiva resultat som åstadkommits.
Avsikten är att föra samman de av samhällets aktörer som verkar för Östersjöns bästa. Initiativet Hållbara Hav menar att man i detta avseende kan göra skillnad som leder till konkreta insatser för Östersjöns framtid. I ett konsumentperspektiv är ambitionen att förmedla kunskap och hållbara alternativ.

Initiativet Hållbara Hav besökte nyligen Almedalen men kommer under sommaren också att gästa olika hamnar längs våra kuster och övriga Östersjön samt på det årliga seminariet i slutet av sommaren på Kastellholmen.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser