Annons

Region Skåne överklagar inte Förvaltningsrättens dom

Region Skånes beslut att flytta all opererande verksamhet med undantag från ögonsjukvården från Landskrona lasarett var olagligt. Denna glädjande nyhet för Landskronaborna rapporterade vi om den 24 juni. Nu har de styrande i regionen funderat färdigt och idag meddelar man att det inte längre är aktuellt att överklaga Förvaltningsrättens dom vilket innebär att den kirurgiska verksamheten vid Landskrona Lasarett är räddad.
–  Detta är ett glädjande besked för Landskrona. Nära tillgång till god vård är mycket viktigt för vår stad. Vi är alltför väl medvetna om konsekvenserna av att staten eller andra aktörer backar undan från Landskrona, säger kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (FP) i en kommentar och menar att det under vägens lopp förts många och konstruktiva diskussioner med Region Skåne i dessa frågor.

– Nu är det viktigt att vi fortsätter arbetet med att utveckla vården och vårt lasarett i Landskrona. De förslag som tidigare framkommit om att lägga högspecialiserad ögonsjukvård i Landskrona, är ett bra exempel på att vi kan spela en betydligt större roll i hela Skånes sjukvård. Vi vill nu fortsätta den dialogen i den nya situation som nu råder, understryker Torkild Strandberg.

Annons
 

Förvaltningsrätten ansåg i sin dom att beslutet är av principiell karaktär och att Vårdproduktionsutskottet inte hade en tydlig delegation från Regionfullmäktige.
I väntan på domen har inga av de föreslagna förändringarna verkställts.
– Vi kan inte se någon anledning att överklaga Förvaltningsrättens beslut. Vi anser fortfarande inte att frågan är av principiell karaktär men har ingen anledning att överklaga domen, säger regionrådet Michael Sandin (M) som tidigare drivit frågan hårt.

Den som var först att överklaga handläggningen av ärendet i regionen var Sandins partikamrat från Landskrona, fullmäktigeledamoten Leif Thorsell.
– Jag är självfallet mycket glad över det här beskedet och som jag sagt tidigare så lönar det sig att alltid kämpa för Landskronas bästa och nu har ju även de borgerliga ledamöterna av vårdproduktionsutskottet förstått att detta handlar om Landskrona lasaretts fortlevnad och således en mycket viktig fråga för hela staden. Jag hoppas att man nu försöker utveckla vårt lasarett istället, säger han och bjuder sina regionkamrater på en syrlig karamell.
– Vi skall inte förglömma att det snart är val och det är säkert Sandin & Co väl medvetna om.

Förvaltningarnas uppdrag kommer nu att beredas av Vårdproduktionsberedningen den 5 september för ett senare beslut i Regionstyrelsen den 19 september. Beslutsförslagen kommer inte att innehålla de förändringar av planerade operationer som har varit föremål för överklagningar. För lång tid av året har gått för att förändringarna ska vara möjliga att genomföra.
– Hanteringen av ärendet blir nu den samma som tidigare år. Vi kommer nu att förbättra vårt sätt att formulera förvaltningsuppdragen och utveckla vår modell för hur resurser fördelas. Samtidigt vill vi ge våra nya förvaltningschefer arbetsro att planera och utveckla sina verksamheter, säger Michael Sandin.

Oppositionsråd Niklas Karlsson (S) är minst lika glad som alla andra idag och vill rikta ett stort tack till alla som deltog och engagerade sig i de olika manifestationerna som hölls under vårvintern till förmån för lasarett.
– Protesterna mot beslutet om att lägga ned operationerna vid Landskrona lasarett och mot sättet att i små sällskap som vårdproduktionsutskottet fatta så genomgripande och omfattande förändringar har varit massiva, säger Niklas Karlsson och menar att dessa fått stor genomslagskraft.
– Detta är inte bara en seger för Landskrona lasarett, det är en seger för landskronaborna som så tydligt ställt upp för sitt lasarett. Det är tack vare protesterna och demonstrationerna vi idag kan ta del av detta positiva besked, poängterar Niklas Karlsson och avslutar.
– Man kan undra varför det tog så lång tid för regionledningen att komma med besked om att planerna skulle skrotas?

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser