Annons

Utbildningsförvaltningen fick 1,2 miljoner

Skolverket har för 2013 tilldelat utbildningsförvaltningen i Landskrona drygt 1,2 miljoner kronor för att utveckla det arbetsplatsförlagda lärandet på ett flertal av gymnasieskolans yrkesprogram.

Det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) omfattar minst 15 veckor inom vardera treåriga gymnasieprogram.
– Detta är en mycket viktig del i arbetet att göra våra ungdomar i än högre utsträckning anställningsbara efter gymnasieutbildningen. Här är samverkan med arbetslivets företrädare såväl privata som offentliga av stor betydelse, säger Tomas Johansson, chef för utbildningsförvaltningen.

Annons
 

Medlen har beviljats till Selma Lagerlöfgymnasiets yrkesutbildningar inom vård och omsorg, barn och fritid, handel och administration, restaurang och livsmedel, hotell och turism samt bygg och anläggning.

Insatserna kommer bland annat handla om att inrätta en övergripande APL-samordnare gentemot arbetslivet, stärka det systematiska kvalitetsarbetet gällande denna del av utbildningen, mer stöd och hjälp till arbetslivets handledare samt än bättre kommunikation mellan skola och arbetsliv.
– Syftet med insatserna är att öka elevernas måluppfyllelse. Därmed kan fler elever klara sin yrkesexamen med allt bättre resultat, säger Tomas Johansson.

Annons
Annonser






















Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser