Annons

Regionsbeslut om lasarettet var olagligt

Region Skånes beslut att flytta all opererande verksamhet med undantag från ögonsjukvården från Landskrona lasarett var olagligt. Detta har förvaltningsrätten slagit fast i en dom idag.

Beslutet var en del av en större omstrukturering som i stort påverkade alla skånska sjukhus. Hela denna strukturförändring har förvaltningsrätten nu förklarat olaglig. Det nu ogiltigförklarade beslutet har fattats av regionens vårdproduktionsutskott. Ingrid Lennerwald (S) är en av tre ledamöter i utskottet. Socialdemokraterna var emot förslaget. Därför reserverade hon sig mot beslutet och var en av de som överklagande till förvaltningsrätten. Hon välkomnar domen.
– Det är skönt att förvaltningsrätten inte accepterar att sådana här principiellt viktiga frågor avgörs av några få personer utan någon offentlig insyn. Tre personer ska inte ha rätt att lägga ner ett sjukhus. Stora beslut ska tas i regionfullmäktige.

Annons
 

Ingrid Lennerwald (S) hoppas också att beslutet blir ett annat nu när ärendet måste upp i regionfullmäktige.
– Jag tror det blir svårt för många av femklöverns ledamöter i regionfullmäktige att möta sina väljare om de röstar för förslaget. Hur ska exempelvis en ledamot från Landskrona kunna förklara varför han eller hon röstat för vad som i praktiken är en nedläggning av sjukhuset?

Socialdemokraten hoppas nu också att de styrande lät sig av läxan.
– Om frågan tas upp i fullmäktige och går genom där så har demokratin segrat även om beslutet är dåligt enligt våt sett att se det. Men sedan är det upp till väljarna att vart fjärde år rösta och då är det de som avgör om besluten varit rätt eller inte, säger Ingrid Lennerwald och gläds.
Det gör jag och många i Landskrona idag även om ärendet inte är utagerat. Vi har i alla fall fått till en rejäl markering som säger att man inte får göra hur som helst.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser