Annons

Avgift för träning på konstgräs slopas

Fram till idag har de fotbollsföreningar som tränat på konstgräsplanerna i kommunen fått betala en avgift för varje tillfälle. På onsdagen kommunfullmäktigemöte togs dock beslutet att avgiften ska slopas.
– Fotbollen är en idrott som lockar många barn och ungdomar och genom sina låga medlemsavgifter så passar den många plånböcker, säger Jörn Jönsson (S) som låg bakom förslaget som en majoritet i kommunfullmäktige ställde sig bakom under måndagskvällen.

Socialdemokraterna har motionerat om att antalet konstgräsplaner i kommunen ska bli fler och att de ska omfattas av den så kallade nolltaxan på samma sätt som gräs- och grusplanerna gör idag.
– Kommunen fick in 236 000 kronor 2011 i avgifter för konstgräsplanerna. En försumbar intäkt för fritidsnämnden, men ansenliga summor för våra fotbollsföreningar, säger Jonas Karlsson (S), motionär tillsammans med Jörn Jönsson.
– Jag är mycket glad att en majoritet i kommunfullmäktige ställde sig bakom förslaget. Förutsättningarna för barn- och ungdomar att delta i föreningslivet måste bli bättre. Där spelar nolltaxan en stor och viktig roll, avslutar Jörn med ett leende.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser