Annons

Politik styr satsning på kommunala bostadsrätter

Styrelsen i Landskronahem har gett sin VD, Helena Fremle i uppdrag att se över sitt bestånd för att eventuellt omvandla en del av detta till bostadsrätter. Detta trots att ingen har hört av sig och visat intresse av att bo i bostadsrätter i stället för hyresrätter. Enligt styrelseledamoten Leif Thorsell (M) handlar det inte om intresse från de boende utan om en politisk markering från ägarna.

”Bolagets verksamhet utgör en viktig del i stadens arbete för att säkerställa bostadsförsörjningen med en variation av upplåtelseformer såsom hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter”
Så står det i Landskronahems ägardirektiv och det är detta som styrelseledamoten Leif Thorsell (M) hänvisade till då han gav i uppdrag år Landskronahems VD Helena Fremle att se över beståndet och möjligheterna att omvandla en del av områdena till bostadsrätter.
Att ingen har hört av sig och visat intresse av att ändra bostadsformen har ingen betydelse.
– Det är en politisk markering från oss i treklövern, säger Leif Thorsell.
– Vi som ägare vill se en större variation och det är därför som vi gett VD:n i uppdrag att se över möjligheterna.

Annons
 

Helena Fremle har tagit emot uppdraget men vill inte gå händelserna i förväg och tala om hur stor andel av beståndet som kan komma i fråga eller vilka områden som kan bli aktuella.
– Det får min undersökning visa och resultatet kommer jag att presentera för styrelsen innan något blir offentligt, säger hon.

Leif Thorsell har klart för sig vilka områden som lämpar sig för bostadsrätter men han vill inte föregripa något.
– Jag behåller mina funderingar för mig själv för att inte sätta någon press på Helena Fremle. Skulle allt gå vägen så kan det första området stå klart under 2014, säger han.

Att frågan skulle vara kontroversiell tror inte Leif Thorsell.
– När ärendet kom upp på vårt styrelsemöte så klubbades det genom utan att någon sa något. Därför tror jag inte det är något större problem.

Niklas Karlsson (S) är vice ordförande i Landskronahems styrelse och han bekräftar att det inte blev någon diskussion. Han betonar dock att frågan inte på något vis är slutdiskuterad.
– Det stämmer att det står att vi ska ha en variation av upplåtelseformer i Landskronahem så i princip har jag inget emot att man ser över situationen. Vad jag reagerar på är att Leif Thorsell lägger detta på bordet skarpt utan att ha informerat varken oss eller Helena Fremle. Jag tror att hon blev lika överrumplad som vi blev, säger Niklas Karlsson.
– Vad jag också ställer mig frågande till är behovet. Men vi får se vad Helena Fremle kommer fram till. Klart är dock att om det kommer att bli tal om att omvandla områden till bostadsrätter så ska det ske där det idag är en majoritet av hyresrätter, bara för att det ska finnas blandade boendeformer.

Helena Fremle har i uppdrag att:

  • undersöka förutsättningarna för att ombilda fastigheter till bostadsrätter inom nuvarande bestånd.
  • göra en marknadsundersökning bland de nuvarande hyresgästerna i de av VD föreslagna fastigheterna.
  • undersöka intresset hos presumtiva kunder.
  • ta fram ekonomiska förutsättningar till bostadsrätt för bolaget och presumtiva kunder.
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser