Annons

Mindre pengar till friskolorna

På grund av minskat antal gymnasieelever samt flytt till nya lokaler kommer utbildningsförvaltningen att spara pengar. Största besparingen görs på lokalhyror men man räknar även med minskade personalkostnader. Detta får till följd att den så kallade skolpengen som betalas ut till friskolor i andra kommuner som huserar elever från Landskrona får ett minskat anslag.
– Det gäller framför allt för de som läser teoretiska linjer. Där är minskningen 7-10 procent. Gällande praktiska linjer så är minskningen inte lika stor, säger Lisa Flinth (FP) ordförande i utbildningsnämnden.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser