Annons

Egen försörjning är viktigast anser S

Igår presenterade Socialdemokraterna sitt budgetalternativ för nästa år för Landskrona stad.
Det är ett budgetalternativ som man menar pekar ut en tydlig riktningen för hur Landskrona ska utvecklas och som sätter jobb och välfärd framför nedskärningar.
– Under många år har välfärden satts på undantag i Landskrona och nedskärningsprogrammen har varit omfattande. Under nuvarande folkpartiledda kommunledning har det sparats bort cirka  50 miljoner kronor i välfärden. Under nästa år ska skäras ned ytterligare runt 5 miljoner kronor. Det påverkar naturligtvis kvaliteten och tillgången på skola, vård och omsorg högst påtagligt, säger oppositionsråd Niklas Karlsson. 

För oss Socialdemokrater är det inte acceptabelt. Välfärden ska hålla hög kvalitet, vara tillgänglig för alla och fördelas efter behov. Därför säger vi nej till ytterligare nedskärningar i omsorgen och skolan, säger Niklas Karlsson och gör ett räkneexempel.
-Treklöverns nedskärningspolitik har fått direkta konsekvenser på välfärden. De 50 miljonerna motsvarar till exempel 136 barnskötare, 117 fritidspedagoger, 102 lärare eller 97 skolsköterskor.

Annons
 

– Människors trygghet är grunden för ett gott liv och kittet i samhällssolidariteten. Vi ska aldrig behöva tvivla på att välfärden verkligen finns där när vi behöver den. En väl utbyggd välfärd, som omfattar alla och fördelas efter behov, är en avgörande byggsten för att skapa ett Landskrona för alla, betonar Niklas Karlsson.

Arbetslöshetens gissel är Landskronas största och viktigaste utmaning. Människors förmåga och tillgång till egen försörjning är politikens viktigaste fråga, skriverna Socialdemokraterna i det 14-sidiga dokumentet.

– Det går inte att svälta sig ur kriser. Därför måste Landskrona spänna bågen och satsa på personalen med anständiga löne- och anställningsvillkor, lyfta fram skolan och ge alla barn och ungar möjligheter att lyckas i livet, göra allt vi kan för att pressa ned arbetslösheten och ge människor möjlighet till egen försörjning. Det är linjen i vår politik, poängterar Alinda Zimmander.
 
I sitt budgetförslag yrkar Socialdemokraterna på att par konkreta satsningar inom fritids- och kultursektorn. Dels vill man att de fyra miljoner som anslås åt ridhuset i Karlslund tidigareläggs för att gälla redan till nästa år. De 18 miljonerna som avsatts till Idrottsplatsen 2016 för att arenan ska uppfylla UEFA krav vill man minska till 10 miljoner men att dessa då flyttas fram till 2015, då BoIS firar 100 år. De utdömda omklädningsrummen från 1920-talet där det avsatts 12 miljoner kronor till 2016 vill S skynda på och få in även dessa under 2015.
På sikt vill man också att det omdebatterade kulturhuset med digital teknik får sin plats i budgeten och man vill därför tilläggsbudgetera 45,0 mnkr i långtidsplanen för projektering och byggnation av en första etapp.

– Under hösten kommer vi att presentera fler detaljer och konkreta förslag för hur Landskrona ska utvecklas till att bli en stad för alla, inte bara för dem som förväntas flytta hit, avslutar Niklas Karlsson.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser