Annons

SD budgeterar för 2014

Den kommunala budgeten för 2014 kommer att tas vid kommunfullmäktigemötet den 19 juni.  Idag presenterade Sverigedemokraterna sitt budgetförslag.

SD-budgeten utgår från den styrande treklöverns fast med en del ändrings- och tilläggsyrkanden. Partiet vill bland annat minska nämndernas inflationskompensation med fyra miljoner kronor. Dessutom vill Sverigedemokraterna ge individ- och familjenämnden åtta miljoner extra som ska satsas på ett anställningsprogram för 18-24 åringar.
SD vill även tidigarelägga renoveringen av Karlslunds ridhus till 2014, en satsning på fyra miljoner kronor som treklövern vill genomföra 2015.

Annons
 

Sverigedemokraterna blickar även fram emot 2015 där man vill se en satsning på Landskrona IP. Anledningen är att Landskrona BoIS fyller 100 år 2015 och bör spela på en arena som lever upp till UEFA-kraven och för detta ändamål vill de avsätta tio miljoner kronor.

I sitt budgetförslag har de även en del yrkanden. SD vill att Landskrona stad inleder arbetet med att efter valet 2014 slå samman kultur- och fritidsnämnden och att kommunen samtidigt inleder arbetet med att slå samman stadsbyggnads- och miljönämnden.
Dessutom yrkar Sverigedemokraterna…
…att Landskrona stad kartlägger var i staden inflyttningen av människor med försörjningsstöd eller på olika sätt är social eller kriminellt belastade sker. Kan man uttyda något speciellt mönster vad avser geografiskt område och kvalitén på boendet?
…att Landskrona stad i sin upphandling kräver att allt kött skall komma från djur som transporterats i max åtta timmar, som slaktats med bedövning och som inte behandlats med antibiotika om de inte är sjuka.
…att ge stadsledningskontoret i uppdrag att ta fram förslag på kommunala verksamheter som inte är kärnverksamhet, och som kan drivas av annan aktör än kommunen eller dess bolag.
samt att ge stadsledningskontoret i uppdrag att tillsätta en projektgrupp för kompetensförsörjning till företagen. Gruppens huvuduppgifter ska vara att samordna och generera fler praktikplatser.

Läs även:

  • Treklövern vill spara 5 miljoner 2014
  • Vänsterpartiet föreslår skattehöjning
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser