Annons

Jobben i fokus hos politikerna

Ska man döma av gårdagens och förra månadens debatter i fullmäktige så lär jobben bli en utpräglad valfråga nästa höst. Åter var frågor riktade till individ- och familjenämndens ordförande Jan Allan Beer (FP) angående anställningsprogrammet som ger 65 bidragstagare anställning under nio månader i privat eller offentlig regi inom likväl som utom kommunens gränser. Frågeställare denna gång var Jonas Esbjörnsson (S) som inledde sitt anförande med ett vallöfte.
– Det är 475 dagar kvar till valet. Vinner vi valet skrotar vi anställningsprogrammet. Alla har rätt till schyssta villkor, lovade han.
 
– Syftet är att hjälpa de allra svagaste och det är det vi lyckas med, summerade Jan Allan Beer majoritets syn och Marko Huttunen (M) undrade vad socialdemokraterna egentligen själva vill. Efter en dryg timmes debatterande var Niklas Karlsson (S) siste man upp i talarstolen.
– Det tog tre fullmäktigemöten och ett otal timmar för att komma fram till att detta snedvrider konkurrensen. Utgången för regler kring detta måste vara att fri konkurrens på lika villkor på alla företag är det som gäller.

Årets 100:e punkt på dagordningen var en motion ställda av Niklas Karlsson (S) och Alinda Zimmander (S) och handlade även den om jobb och rörde sociala villkor vid entreprenader inom stadens verksamheter. Här valde Sverigedemokraterna att ge S sitt stöd och därmed ska sociala villkor gälla vid entreprenader.
Trots borgerligt motstånd fanns det en majoritet för förslaget som i korthet innebär att privata entreprenörer som utför arbete åt kommunen ska ha löne- och anställningsvillkor som ligger i nivå med vad som följer av kollektivavtalen i branschen samt att samma krav ska ställas på de underleverantörer som entreprenören använder sig av, säger Niklas Karlsson (S).
– Beslutet innebär att konkurrensen inte snedvrids och att villkoren för företagen ska vara goda, säger Alinda Zimmander (S)

I Landskrona finns privata företag som utför delar av den skattefinansierade verksamheten. Där så görs ska det råda konkurrensneutralitet mellan de företag som konkurrerar om att få utföra verksamheten.
 – Entreprenörer ska också vara förpliktigade att följa grundläggande ILO-konventioner mot tvångsarbete, barnarbete, skydd mot föreningsrätten med mera  liksom att tillämpa meddelarfrihet på områden som inte omfattas av anbudssekretessen, säger Jonas Karlsson (S).

Annons
 

Beslutet innebär att:
– vid upphandling av verksamhet ska krav ställas att löne- och anställningsvillkoren ligger i nivå med gällande kollektivavtal i branschen;
– detta också gäller i de fall entreprenören använder sig av underleverantörer;
– grundläggande ILO-konventioner ska följas samt
– i det fall utstationerad arbetskraft används ska reglerna i utstationeringslagen följas.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser