Annons

Detaljplan för ny camping klar för granskning

Den första detaljplanen för Norra Borstahusen är nu klar för granskning. Området som omfattar 91,5 hektar och som är aktuellt för del 1, är det som ligger norr om Erikstorpsvägen. Detaljplanen visar var den nya campingen kommer att ligga samt att golfbanan kommer att breda ut sig på den åkermark som ligger mellan dagens befintliga golfbana samt Helsingborsvägen. Detaljplanen ska nu granskas av kommunala och regionala instanser innan den kan klubbas genom.

68 stugor ska bli 72 och den nya campingen ska ha plats för cirka 170 ekipage varav ett 20-tal gäller husbilar. Det kommer att bli verklighet om den detaljplan som nu kommer att skickas ut för granskning senare i höst antas av kommunfullmäktige.
Planen innebär att en del stugor i stugbyn kommer att rivas för att ge plats åt en ny camping. Nya kommer dock att uppföras på en yta i stugbyn som idag tas upp av en idrottsplan som bland annat används för innebandy.
Planen placerar även åtta nya stugor i den nordöstra delen av planområdet.
– Det var ett nämndsmöte som tog 45 minuter. Det var alltså inga diskussioner utan planförslaget klubbades genom för granskning utan problem. Socialdemokraterna skulle komma in med något skriftligt men vad det var vet jag inte. Jag har inte sett till något ännu, säger Per-Fredrik von Platen, chef för Stadsbyggnadsförvaltningen.

Annons
 

Landskrona Direkt har försökt nå socialdemokraterna för en kommentar utan att lyckas.

I detaljplanen finns även med förslag på att man ska kunna bygga ut Erikstorps Kungsgård, en idé som tidigare förts fram av Stugbyns före detta VD Göran Nyström men som då stötte på patrull. Göran Nyström ville då bygga till en av byggnaderna på området för att kunna arrendera ut en hotellverksamhet.
– Så kan det mycket väl bli i framtiden. Vi har bara fört fram förslag på att man ska kunna bygga ut i den utformning som byggnaden en gång har haft. Men vad den sedan ska innehålla, om det genomförs, har vi inte pratat om alls, säger Per-Fredrik von Platen. Dessutom ska det anläggas golfbana längst med hela norra sidan av Erikstorpsvägen där det idag är jordbruksmark.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser