Annons

NSVA prisat för sitt miljöarbete

Vid en ceremoni förra veckan mottog medarbetare från Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB, NSVA, Landskrona stads miljöpris i kategorin Industrier.

Priset tilldelas Anders Jeppsson, driftchef inom avloppsrening och Hanadi Makie, miljöingenjör, får deras arbete med att eliminera utslagningar av reningsverket och minimera negativ påverkan på reningsprocesserna vid Lundåkraverket.

Annons
 

– Jag är stolt över vårt arbete och glad att NSVA uppmärksammas i det här sammanhanget, säger Hanadi Makie som firat utmärkelsen med en smörgåstårta tillsammans med arbetskamraterna.
– Det är hela arbetsgruppen som deltagit och hjälpt till och därför ska belönas, säger Anders Jeppsson ödmjukt och sätter en stor ära i att ha blivit uppmärksammad på detta viset.

– Det är en ära inte minst för NSVA, menar han och förklarar bakgrunden till vad han och Hanadi gjort.
– Årligen sedan 1997 har det inkommit skadliga gifter till Lundåkraverket som slagit ut den biologiska reningsprocessen. Sedan 2011 har vi nu en handlingsplan. Det handlar mycket om att leta och spåra gifterna och här har Hanadis arbetet gett resultat. Det är nu cirka ett år sedan vi senast fick in skadliga ämnen i systemet.

Om det kommer in gift, vad gör ni då?
– Vi har byggt en respirometer som känner av och larmar direkt om gift kommer in i reningsverket. Vi är i jour årets alla timmar, förklarar Anders Jeppsson och berättar hur giftet då kopplas förbi de biologiska reningen.
– På samma vis får vi också klarsignal så snart inga gifter finns och vi kan då omedelbart släppa på den biologiska reningen igen.

Motiveringen för priset lyder: Anders Jeppsson och Hanadi Makie har visat engagemang och intresse för såväl sin arbetsmiljö som den externa vattenmiljön när de genom att nyttja beprövad teknik funnit lösningar på lokala och regionala miljöproblem. En teknik som kan användas av fler företag i syfte att bidra till en bättre vattenstatus i Skåne.

– Jag vill gratulera pristagarna och NSVA till priset och ett mycket fint arbete. Miljöresultaten har blivit mycket bättre än innan NSVA bildades, säger Björn Persson, moderat kommunpolitiker i Landskrona och vice ordförande för NSVA.

NSVA är ett regionalt VA-bolag som bildats ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner
– Det har breddat vår kompetens och skapat en mer kreativ miljö. Nu talar vi alla om vatten och det är det som är vårt fokus, säger Anders Jeppsson.

– NSVA har nu varit igång i fyra år och våra ambitioner med bolaget har mer än överträffats. Kostnadsutvecklingen för VA-verksamheten varit långt bättre än vi kunnat hoppas på, inflikar Björn Persson.

NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar man hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken.
– Medvetenheten hos såväl företag som allmänheten kring vatten och vad som kan släppas ut i avloppen ökar ständigt. Idag har jag svårt att tro att något företag medvetet skulle släppa ut gifter i det kommunala avloppsnätet, avslutar Anders Jeppsson och tipsar att det finns flera intressanta vattenlänkar för såväl skolor som allmänhet på www.nsva.se.


Hanadi Makie, miljöingenjör vid NSVA har uppmärksammats för sitt arbete med att kartlägga gifter som kommer till Lundåkraverket via avloppsvattnet.


Lundåkraverket, det kommunala reningsverket i Landskrona som drivs av NSVA.
Foto: NSVA

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser