Annons

Klart för östlig öppning av gångtunnel under spåren

Nu har beslut tagits i kommunstyrelsen att öppna upp gångtunneln under järnvägsspåren vid stationen på den östra sidan. Kostnaden får dock kommunen ta själv. Arbetet kommer förmodligen att påbörjas senare i år men när det allt är klart och vad det kommer att kosta vet inte stadens mark- och exploateringschef Mårten Olsson. – Avtalet med Trafikverket som äger tunneln ger endast förutsättningarna. Det vill säga att tunneln kan öppnas österut och att staden ska stå för samtliga kostnader. Avtalet talar inte om när det själva öppnandet ska ske, men vår planering är att arbetet ska påbörjas under hösten. Kostnaden vågar jag inte uttala mig om ännu. I ett första skede kommer vi troligen endast att bereda för angöring för gång- och cykeltrafik, säger han till Landskrona Direkt. Tidigare har det även nämnts att där ska byggas en parkering samt en väg till Coop och DSV. Men i dagsläget är inte en sådan aktuell. – Eftersom att vi inte vet idag hur en framtida stadsdel kommer att se ut på östra sidan av järnvägen är det vanskligt att bygga en helt ny gata eftersom att den i en framtid kan visa sig hamna ”i vägen” och då behöva flyttas, säger Mårten Olsson men lämnar en öppning till förslaget. – Idag finns en traktorväg som kan användas för gång och cykeltrafik. Denna skulle kunna breddas för att möjliggöra biltrafik och kopplas till rondellen vid DSV. Det finns även en underfart vid Coop men det bör påpekas att vägen dit från Ringvägen är privat och själva tunneln ägs av Trafikverket och är inte öppen för allmän trafik. Arbetet med tunnelöppningen sköts för stadens räkning av Teknik- och serviceförvaltningen – Öppningen av stationstunneln blir förhållandevis enkel eftersom att själva tunneln redan är byggd under alla tre spåren. Och det är ju tur att man vid byggandet runt 2000 hade sådan framförhållning. Jag vill dock påpeka att det inte var Trafikverket som hade den framförhållningen utan det var staden. Hade Trafikverket, dåvarande Banverket, fått bestämma hade förlängningen inte byggts.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser