Annons

Lions instiftar jubileumsfond

Vid en liten ceremoni på kulturchef Göran Nyströms tjänsterum undertecknades på fredagen en överenskommelse mellan Lions Club i Landskrona och staden om hur en jubileumsfond för unga kulturutövare ska skötas. – Efter den tragiska flygolyckan i Ängelholm 1964, där bland annat tre av våra medlemmar omkom, inrättade vi vår Minnesfond, berättar Bernt Kulle, president i Lions Landskrona. – Ur den har vi sedan dess delat ut stipendier till stöd och uppmuntran åt främst duktiga studenter. Jubileumsfonden som vi nu instiftat har en delvis annan målgrupp. Jubileumsfonden ska ses som en gåva till staden för att stimulera unga Landskronaelevers aktiva deltagande i kulturlivet. Meningen med stipendiefonden är att den årligen ska dela ut stipendier till Landskronaelever som har behov av ekonomiskt stöd för att kunna delta i frivillig utbildning efter skoltid inom Kulturskolan eller motsvarande utbildningsverksamhet. – Det kan exempelvis även röra sig om en dansutbildning hos Landskrona Dansstudio, säger kulturnämndens ordförande Gunlög Stenfelt (FP). Beslut och utdelningen av stipendierna sker i samarbete med kultur- och utbildningsnämnderna. – Det finns många familjer i Landskrona som tyvärr får avstå från att låta sina barn delta i kurser hos exempelvis Kulturskolan, därför att man helt enkelt inte har råd. Med medel ur jubileumsfonden kan vi nu ge stöd till talanger bland unga som vill utvecklas inom kulturämnena, säger Per Westin, sekreterare i Lions Landskrona. – Oftast är det flickor som hamnar utanför föreningslivet. Förhoppningsvis kan vi med fondens hjälp också bidra till en förbättrad integration. Det är rektorerna på skolorna som skall lägga fram förslag på stipendiater. – Initiativet från Lions är mycket positivt för vi har erfarenheten att alltför många duktiga ungdomar av ekonomiska skäl har svårt att fortsätta med en aktivitet som de väldigt gärna vill utvecklas i, säger kulturchef Göran Nyström. Utdelningen kommer per år att hamna runt 10 000 – 15 000 kronor och ger då 20-25 elever möjlighet att få en terminsavgift betald. – Den årliga summan vi kommer att dela ut kan komma att variera efter behovet som finns, förklarar Bernt Kulle som nu också ser att Lions Landskrona delvis ändrar lite i sin inriktning. – Vi skänker mycket internationellt men behovet finns också lokalt. Det ser vi inte minst i vårt samarbete med diakonin. Lions Landskrona skänker årligen cirka 250 000 kronor till olika välgörande ändamål, därtill kan läggas att de båda andra Landskronaklubbarna inom Lions, Citadella och Saxtorp, även de bidrar. – Det kan tilläggas i sammanhanget att vi inte har några administrationskostnader, utan alla fonderade och insamlade medel, går direkt till vår hjälpverksamhet, inflikar klubbmästare Gösta Tykesson och avslutar att berätta om den Jubileumsloppis som föreningen anordnar i vid Teaterrestaurangen den 1 juni för att stötta Alzheimersfonden. – Förr visste alla vad Lions var. Vi behöver nog nå ut lite bättre idag och då kan en loppis bidra på olika sätt, avslutar han.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser