Annons

Landskrona till Almedalen

Landskrona stad ordnar två seminarier under politikerveckan i Almedalen i Visby i sommar. Det är första gången som Landskrona stad medverkar med egna seminarier, ett om förbättrade skolresultat för nyanlända elever, där Landskrona har lyckats samt ett om effekterna av landskronamodellen, där aktivering ger verkan på människors beroende av försörjningsstöd.

– Almedalen erbjuder en unik möjlighet för oss att föra diskussioner om skolans utmaningar och lösningar på nationell nivå. Dessutom får vi möjlighet att sprida information om vårt lyckade arbete med bland annat nyanlända elever och de kraftigt förbättrade resultat som skolan nått i Landskrona, säger Tomas Johansson, chef för utbildningsförvaltningen.

Annons
 

– Utifrån landskronamodellen förändras socialtjänstlagen från den 1 juli i år. Politikerveckan i Almedalen är en relevant arena att uppmärksamma stadens framgångsrika arbete med att motverka beroendet av försörjningsstöd, säger Annette Lindberg Mohlin, chef för individ- och familjeförvaltningen.

Det är utbildnings- respektive individ- och familjeförvaltningarna i Landskrona stad som har beslutat att delta med seminarier under politikerveckan.
– I Almedalen möter vi nationella aktörer och åhörare. Staden ska lyfta två aktuella områden där Landskrona stad ligger i framkant. Det ger oss möjligheter att nå ut med en annan berättelse om Landskrona, säger Helena Zimmerdahl, kommunikationschef i Landskrona stad.

Utbildningsförvaltningens seminarium hålls den 6 juli och tar upp.” Hur lyfter vi nyanlända elevers resultat i skolan? Kan Landskrona vara en modell?” Ledningen för bland andra skolledar- och lärarfack kommer delta.  Individ- och familjeförvaltningens seminarium på fredagen den 5 juli är på temat ” aktiveringspolitik och dess effekter på försörjningsstöd” I panelen deltar bland andra integrationsminister Erik Ullenhag. Seminarierna hålls i Öresundshuset vid Donners plats i Visby.

Vi noterar också att Stiftelsen Tryggare Sverige arrangerar ett seminarie på temat Det brottsförebyggande arbetet i Sverige där Annika Wågsäter, brottsförebyggare, Landskrona stad kommer att ge en lägesbeskrivning av det brottsförebyggande arbetet i kommunen.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser