Annons

Utbildningsnämnden ställer inte upp på fler sparkrav

Med ett underskott på drygt 19 miljoner under 2012 står utbildningsförvaltningen inför ett tufft verksamhetsår när det gäller att få budgeten i balans. 2014 pratas det redan nu om som ett ekonomiskt hårt år för landets kommuner, samtidigt lägger kommunstyrelsen enprocentiga sparkrav på förvaltningarna inför budgetarbetet.
Planeringsförutsättningar 2014 var den stora frågan som nämnden hade ta ställning till senast, säger förvaltningschef Tomas Johansson strax efter att han utlovat en mer noggrann redovisning av årets ekonomiska situation till nästa nämndsmöte.

Sparkravet hoppas förvaltningschefen slippa inför 2014 istället vill både han och politikerna i nämnden se en satsning på skolan.
– En procent för oss innebär 8,6 miljoner kronor. Det låter sig inte göras utan att det påverkar verksamheten, säger han bestämt.
Tvärtom skulle vi behöva höja barnpengen i förskolan i paritet med kommuner i vår omgivning. Det skulle betyda att vi skulle behöva lägga ytterligare 2000 kronor per heltidsbarn, något som motsvarar cirka 4 miljoner kronor.
Dagens barnpengen för barn som är heltid på förskolan är 2013: 1-3 år : 102.922  4-5 år 82337:- något som inkluderar lokaler.

Annons
 

I går godkände fullmäktige att det redan i höst öppnas en ny kommunal förskola; Hackebackens förskola på Västra Fäladen.
Detta räcker inte. Nämnden hemställer därför om att investeringsanslag avsätts för en ny förskola 2014, säger Tomas Johansson och flaggar även för att det behövs fler förskollärare i verksamheten.
– Vi vill också se att riktade stadsbidrag tillskjuts verksamheten.

Andra kostnader som utbildningsnämnden begär extra resurser för, är att det även under nästkommand år tilldelas resurser för kvalitetshöjande arbete.
– Därtill vill vi ha tre miljoner kronor årligen i tre år för en satsning på digital teknik i grundskolan. Som det är idag går det sex elever på digitalt verktyg, det vill säga en bärbar dator eller en läsplatta.

Det just nu pågående arbetstidsprojektet vill man även att det ska få en fortsättning 2014 och då måste pengar även anslås åt detta.
–  Det är en offensiv budget men vi har förhoppningar om att få genom delar av den, avslutar Tomas Johansson.

S och SD deltog inte i beslutet då man själva vill lämna öppet för andra möjligheter i sina kommande budgetförslag.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser