Annons

Nämnder och styrelser beviljades ansvarsfrihet

Vid måndagens kommunfullmäktigemöte klubbades årsredovisningen för år 2012 för Landskrona stad. Vid talarstolen diskuterades bland annat den kritik som justitieombudsmannen och socialstyrelsen riktat mot individ- och familjenämnden samt det faktum att endast två av nämnderna fått sina mål uppfyllda. Några hårdare meningsutbyten blev det dock inte och alla godkände årsredovisningen samt gav ansvarsfrihet för kommunens styrelser, nämnder och förtroendevalda.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser