Annons

Landskrona vill vårda fotoarvet

Ambitionerna med Fotostaden Landskrona är högt ställda. Nu ansöker politikerna i kulturnämnden i full enighet om ett investeringsanslag hos kommunstyrelsen på 5,25 miljoner för en permanent fotohistorisk utställning på Landskrona Museum.

Landskrona museum står inför en omvandling. Under 2014 ska Carl Fredriks Reuterswärds stora donation till Landskrona stad av Non-Violence samlingen få ett permanent hem. Efter succén med nedslaget i Beatrix Potters värld organiseras det också för utställningsrum för småbarn. Samtidigt smids det nu även långt gångna planer på att skapa ett nationellt fotohistoriskt museum i lokalerna.
– Ibland kan gamla kasernbyggnader vara riktigt bra att förfoga över. Museet står inför en kraftig förvandling. Det är ett stort museum och här finns gott om ytor och rum, säger chefen för kulturförvaltningen Göran Nyström och berättar entusiastiskt om planerna för ett fotomuseum.
– Ett första steg i att förverkliga dessa ambitioner vore att skapa en permanent fotohistorisk utställning. Det finns inget sådant i Sverige. Vi har varit i Norge och Danmark och tittat men bäst ska man tydligen vara i Rotterdam. Vår ambition är att vara bäst i Europa när vi väl kommer igång. Något som alldeles säkert ockås kommer att locka turister till Landskrona, säger Göran Nyström.

Annons
 

Drygt fem miljoner kronor är det kostnadsberäknat att skapa en fotohistorisk utställning, fördelat på manus och produktion: 1 000 000, teknik – ljud/bild/projektion: 2 000 000, underarbete i lokalerna, belysning, inramning och inredning: 500 000, inköp originalfotografi: 1 000 000. produktion av fördjupningsdelen: 250 000, katalog: 150 000, experthjälp: 50 000 samt säkerhet och bildrättigheter: 300 000.

– Det gäller att göra det nu, säger förvaltningschefen och menar att liknande planer finns i såväl Helsingborg och Malmö.
– Vår fördel är att vi redan har lokalerna.

–  Det finns redan nu ett stöd hos KS för planerna. Dessutom har regionen pekat ut oss som speciellt intressant inom just foto-området, säger kulturnämndens ordförande Gunlög Stenfelt (FP) och ser ett beviljande från kommunstyrelsen som en biljett till andra pengar.
– Det öppnar för bidrag från regionen, kulturrådet och sponsring från företag, fyller Göran Nyström i.

Det svenska fotografiska bildarvet är centralt för förståelsen av vår historia och vår samtid. Förefotografins födelse, i början av 1800-talet, begränsades människans bildvärld till religiösa kyrkmålningar och illustrationer. Idag lever vi i bildens århundrade och vi kan inte tänka oss en värld utan bilder. På museer och arkiv är den fotografiska bilden den enskilt viktigaste budbäraren av de senaste 150 årens gemensamma berättelse. Trots detta finns det i Sverige idag ingen samlad bild av hur detta kulturarv vuxit fram. Sverige saknar ett museum som berättar den svenska fotografins historia, där förståelsen för bildens förändrade roll i samhället och där de stora svenska fotografernas bilder samlat presenteras.
– Vi ser en möjlighet att fylla denna historielucka genom att kunna presentera en utställning som inkluderar landets genom tiderna 50 bästa fotografer, säger Göran Nyström.

På Landskrona museum får fotohistorien också en koppling till ”Sveriges arkiv för reklam och grafisk design”, som sedan tio år är beläget på museet. Den reklamhistoriska samlingen innehåller bland annat många unika fotografier av vårt lands mest framstående fotografer. Sedan tidigare har Landskrona museum dessutom presenterat en mängd stora, uppmärksammade utställningar med inhemsk och internationell fotografi och har idag ett aktivt samarbete med flera internationella institutioner.
– Utställningen kompletteras med ett utställningsrum, där tillfälliga fotoutställningar visas, avslutar Göran Nyström.

Nu återstår och se om stadens folkvalda är med på noterna.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser